ИОП-ТИМ НАШЕ ШКОЛЕ ОСМИСЛИО ЈЕ АНКЕТУ:

,, М О Т И В  А Ц И Ј А   З  А    У Ч Е Њ Е      И    Н Е Д И С Ц И П Л И Н А      Н А    Ч А С У ,,

Овом приликом анкетирано је 112 ученика наше школе узраста од 5. до 8. разреда.

На првих пет питања, анализа анкете представљена је статистички, помоћу разних графикона.

Последње, шесто питање, захтевало је издвајање најчешћих и најоригиналнијих предлога. Издвајамо следеће:

*строжије казне и драстичније мере за спречавање недисциплине;

*увођење кажњавања у смислу: орибај хол, салу, тоалет, под учионице;

*на часу су присутна два наставника;

* часови краће трају (30 минута);

*увођење камера;

*унапређење квалитета наставе, у смислу: интересантнија предавања, више групног и истраживачког рада, увођење информационих технологија- користе лап-топ рачунаре уместо уџбеника…

*више укључити родитеље, у смислу да се чешће позивају родитељи недисциплинованих ученика.

Ученици су наводили и мере које се већ предузимају, као и одговор : не знам, као веома честу опцију.

Тим за ИОП је сматрао да треба да прогласи најбољу ОЗ, – ону која је дала највише креативних предлога (без обзира на њихову изводљивост). Ову титулу су понели ученици шестих разреда као носиоци најоригиналнијих предлога.

dsds             ddsd

 

 

 

 

Untitled-1

Untitlečld-11

gfgf

 

 

 

 

 

аутор: Орнела Јовановић, координатор ИОП тима

АНКЕТА: МОТИВАЦИЈА ЗА УЧЕЊЕ И НЕДИСЦИПЛИНА НА ЧАСУ

Оставите одговор