Чланови стручних већа, актива, тимова и комисија за школску 2019/2020.

 

Стручно веће за разредну наставу:

Милица Станојев -председник већа

Стручно веће друштвено-језичке групе предмета:

Светлана Ђурић, председник већа

Стручно веће природно математичке групе предмета:

Гордана Чивчић-Шешум,председник већа

Стручно веће за уметност,културу и спорт:

Марија Носал, председник већа

 

Стручни актив за развојно планирање:

Татјана Петровић-координатор

Бојана Петковић

Душанка Курдулија

Ирена Велемир

Марко Војиновић

Гордана Чивчић-Шешум

представник Савета родитеља-Љиљана Зец

 

Стручни актив за развој школског програма:

Бојана Петковић-координатор

Жељко Паклединац, правник

Гордана Чивчић Шешум

Милица Станојев

Светлана Ђурић

Марија Носал

 

Тим за самовредновање:

Анђелка Гулић-координатор

Милијана Рађеновић

Биљана Костић

Ирена Велемир

представник школског одбора

представник савета родитеља

представник  Ученичког парламент

 

Тим за инклузивно образовање:

Милена Баждар-координатор

Слободан Вукојев

Татјана Петровић

Милева Струхарик

Бојана Петковић

Јагода Илић

Ученик: Лана Бобинац

Родитељ:Ева Маркуш

 

Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања:

Светлана Ђурић-координатор

Сњежана Латиновић

Јелена Тица

Штефанија Ковачев

Миљана Зец

 

Тим за обезбеђивање квалитета  и развој установе:

Орнела Јовановић-координатор

Милева Струхарик

Анђелка Гулић

 

Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништво:

Тамара Милошевић-координатор

Председници стручних већа и актива

 

Тим за професионални развој:

Милица Станојев-координатор

Сњежана Латиновић

Душанка Курдулија

 

Тим за здравствено васпитање:

Слободан Вукојев-координатор

Милош Прерадовић

Богданка Субашић

 

Тим за професионалну оријентацију:

Драгана Обрадовић – координатор

Старешине осмих разреда

Старешине седмих разреда

Педагог

вероучитељи

 

Тим за представљање рада школе:

Татјана Петровић

Милијана Рађеновић

 

Ученички парламент:

Драгана Обрадовић – координатор

 

Вршњачки тим:

Бојана Петковић-координатор

Ученици виших разреда

 

Дечији савез:

Бојана Петковић-координатор

Штефанија Ковачев

Јагода Илић

 

Комисија за естетско-хигијенско уређење:

Богданка Субашић– координатор

Тања Шушковић

Милош Прерадовић

 

Комисија за културну и јавну делатност школе:

Биљана Костић – координатор

Милош Милиновић

Сњежана Латиновић

Милена Баждар

Марија Носал

 

Тим за израду распореда часова:

Милена Баждар

Директор

 

Тим за реаговање у кризним ситуацијама:

Слободан Вукојев-координатор

Милош Прерадовић

Марко Војиновић

Миљана Зец

 

Кординатори за ес дневник:

Орнела Јовановић

 

 

Related Images: