Основна школа „Алекса Шантић“ Вајска-Бођани

Адреса:

Маршала Тита 33

Вајска  21 426

 

Војвођанска 8  

Бођани 21427

 

Телефони:

Директор – 021 775 627

Секретар – 021 775 873

Издвојено одељење у Бођанима – 021 2076 058

E-mail: osvajska@gmail.com

 

Kako do nas?