УЏБЕНИЦИ ЗА ШКОЛСКУ 2023/2024.ГОДИНУ

Уџбеници за школску 2023/2024.годину

УЏБЕНИЦИ ЗА ШКОЛСКУ 2022/2023.ГОДИНУ
Уџбеници 2022-2023

Списак уџбеника који ће се користити у школској 2021/2022.години се налази на линку 

Уџбеници 2021-2022.

 

У табели и на датом линку су наведени сви уџбеници који се користе у нашој школи за школску  2020/21. годину.

УЏБЕНИЦИ

Разред Предмет Издавач и наслов уџбеника Аутори Број и датум решења министра / покрајинског секретара
Први Математика Креативни центар; 2018.

Математика 1, радна свеска

Јасмина Милинковић

 

650-02-00076/2018-07 од 27.4.2018.
Креативни центар; 2018.

Математика 1, уџбеник

Јасмина Милинковић

Ненад Матић

Српски језик Креативни центар 2018.

Буквар

С. Маринковић

 

650-02-00075/2018-07 од 24.4.2018.
Креативни центар 2018.

Читанка

С. Маринковић

С. Марковић

Енглески језик ФРЕСКА; SMILES 1, енглески језик  за први разред основне школе; уџбеник са електронским додатком Jenny Dooly 650-02-00061/2018-07 од 27.4.2018.
Ликовна култура Креативни центар 2018.

Ликовна култура1, уџбеник

Мирјана Живковић 650-02-00078/2018-07 од 27.4.2018.
Музичка култура Креативни центар 2018.

Музичка култура 1, уџбеник

Владица Илић 650-02-00092/2018-07 од 19.4.2018.
Свет око нас Креативни центар 2018.

Свет око нас 1, уџбеник

С. Маринковић

С. Марковић  

В. Рикало

650-02-00077/2018-07 од 16.4.2018.
Креативни центар 2018.

Свет око нас 1, радна свеска

Други

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Математика КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР, Математика 2, за други разред основне школе; уџбенички комплет (уџбеник и радна свеска) – ћирилица Весна Рикало

 

650-02-00011/2019-07

од 15.3.2019.

Српски језик КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР, српки језик за други разред основне школе; уџбенички комплет –ћирилица

·         Читанка 2

·         Српски језик 2

·         Мала абецеда 2

 

 

 

 

 

Симеон Маринковић

 

Симеон Маринковић

Славица Марковић

Симеон Маринковић

650-02-00123/2019-07

од 9.5.2019.

Енглески језик ФРЕСКА, Smiles 2, енглески језик за други разред основне школе(уџбеник из два дела и два аудио компакт диска) Jenny Doolеy 650-02-00135/2019-07

од 21.5.2019.

Ликовна култура КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР, Ликовна култура 2, уџбеник за други разред основне школе Мирјана Живковић 650-02-00128/2019-07

од 11.4.2019.

Музичка култура KРЕАТИВНИ ЦЕНТАР, Музичка култура 2,

за други разред основне школе;

Владица Илић 650-02-00187/2019-07

од 10.5.2019.

Свет око нас КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР, Свет око нас, уџбеник за други разред основне школе Симеон Маринковић, Славица Марковић, Весна Рикало 650-02-00168/2019-07

од 21.5.2019.

КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР, Свет око нас,  радна свеска за други разред основне школе Весна Рикало
Трећи Математика Математика 3, уџбеник за трећи разред основне школе, Креативни центар др Јасмина Милинковић

 

650-02-00567/2019-07

од 28.1.2020.

Математика 3,

радна свеска за трећи разред основне школе, Креативни центар

др Јасмина Милинковић,

др Милана Дабић Боричић

Српски језик Креативни центар

 

СРПСКИ ЈЕЗИК 3

за трећи разред основне школе;

уџбенички комплет;

ћирилица       

 

Читанка

за трећи разред основне школе

 

Српски језик

за трећи разред основне школе

 

 

 

 

 

Симеон Маринковић,

Славица Марковић

 

 

 

Симеон Маринковић

 

 

650-02-00559/2019-07

од 11.2.2020.

Енглески језик За одељења у Вајској

 

Фреска; Smiles 3, енглески језик за трећи разред основне школе; уџбенички комплет

(уџбеник, радна свеска и компакт диск)

 

 

Jenny Dooley

 

 

 

 

 

 

650-02-00515/2019-07

од 10.2.2020.

 

 

За одељења у Бођанима

 

„KLETT”, Playway to English 3, udžbenik za 3. razred osnovne škole

 

 

Ginter Gerngros, Herbert Puhta, Danijela Atanacković

650-02-169/2012-06 od 11.3.2013.
Музичка култура Креативни центар

 

Музичка култура 3, уџбеник за трећи разред основне школе;

ћирилица

 

 

Владица Илић

650-02-00558/2019-07

од 11.2.2020.

 

Природа и друштво Креативни центар

 

Природа и друштво 3, уџбеник за трећи разред основне школе

 

Природа и друштво 3, радна свеска за трећи разред основне школе;

уџбенички комплет;

ћирилица

 

 

 

Симеон Маринковић,

Славица Марковић,

Зорица Нобл

 

 

650-02-00563/2019-07

од 6.2.2020.

Четврти

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Математика Математика 4

уџбеник за четврти разред основне школе-Креативни центар

 

Мирко Дејић,

Јасмина Милинковић

Оливера Ђокић

650-02-00061/2012-06 од 26.06.2012.

 

 

Математика 4

Радна свеска за четврти разред основне школе-Креативни центар

Мирко Дејић

Јасмина Милинковић

Оливера Ђокић

650-02-00061/2012-06  од 26.06.2012.
Српски језик Читанка 4,Забавна граматика 4-радна свеска-Креативни центар Симеон Маринковић

Славица Маринковић

650-02-00141/2008-06   од 05.06.2008.
Енглески језик Klett, Playway to English 4, енглески језик за четврти разред основне школе;

уџбенички комплет (уџбеник и радна свеска)

Херберт Пухта,

Гинтер Гернгрос,

Данијела Атанацковић

650-02-167/2012-06

oд 11.3.2013.

 

 

Ликовна култура Ликовна култура за четврти разред основне школе, Креативни центар Мр Мирјана Живковић 650-02-00133/2008-06

од 9.6.2008.

Музичка култура Музичка култура 4-уџбеник

Креативни центар

Владица Илић 650-02-00064/2012-06 од 17.07.2012.
Природа и друштво Природа и друштво -4 уџбеник-Креативни центар Ивана Васиљевић,

Весна Радовановић-Пеневски

650-02-75/1/2012-06

од 07.06.2012.

Чувари природе Чувари природе-4,уџбеник

Креативни центар

Станко Брдар 650-02-00710/2010-06   од 29.12.2010.
Грађанско васпитање Грађанско васпитање 4,уџбеник,Креативни центар Валерија Живковић

Марина Остојић

Јелена Димитријевић

650-02-00115/2010-06 од 22.07.2010.
Пети

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Математика Креативни центар

Уџбеник за пети разред основне школе и Збирка задатака за пети разред основне школе

Мирјана Стојсављевић-Радовановић

Љиљана Вуковић

Јагода Ранчић

650-02-00080/2018-07  од 27.04.2018.
Српски језик “Klett” ћирилица

РАСКОВНИК Читанка за пети разред основне школе:

 

ГРАМАТИКА за пети разред основне школе;

 

Радна свеска уз уџбенички комплет за пети разред основне школе;

Зона  Мркаљ

Зорица Несторовић

 

 

Весна Ломпар

 

 

Зона Мркаљ,Зорица Несторовић,Весна Ломпар

065-02-00127/2018-07 од 27.4.2018.
Енглески језик EYES OPEN 1,енглески језик за пети разред основне школе; уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска, два аудио ЦД-а који прате уџбеник, аудио ЦД који прати радну свеску и видео ЦД који прати уџбеник) Ben Goldstein,Ceri Jones,David McKeegan,VickiAnderson,EoinHiggins 650-02-00018/2018-07 од 27.4.2018.
Немачки језик „KLETT”

MAXIMAL 1, немачки језик за пети разред основне школе, уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска, аудио ЦД)

Ђорђо Мота,

Елжбијета Крулак-Кемписти,

Клаудија Брас,

Дагмар Глинк

650-02-00020/2018-07 од 17.4.2018.
Биологија „BIGZ školstvo”

Биологија 5, за пети разред основне школе

Дејан Бошковић 650-02-00132/2018-07 од 27.4.2018.
Историја Завод за уџбенике, Уџбеник за 5.разред Александра Смирнов Бркић 650-02-00152/2018-07     27.04.2018.
Музичка култура Логос

Музичка култура 5, уџбеник за пети разред основне школе

Александра Пaладин,

Драгана Михајловић Бокан

650-02-00123/2018-07 од 27.4.2018.
Географија Klett, Географија 5, уџбеник Винко Ковачевић

мр Сања Топаловић

650-02-00058/2018-07 од 27.4.2018.
Техника и технологија М &Г Дакта, Teхника и технологија, 5. Разред, уџбеник и Материјали за конструкторско моделовање за 5.разред

 

Милан и Гордана Санадер,Наталија Диковић 650-02-00203/2018-07 од 27.4.2018.
Информатика и рачунарство Клет, Информатика и рачунарство 5, уџбеник Светлана Мандић  
Шести

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Математика Креативни центар

Уџбеник за шести разред основне школе и Збирка задатака за шести разред основне школе

Мирјана Стојсављевић Радовановић,

Љиљана Вуковић,

Јагода Ранчић,

Зорица Јончић

 

650-02-00064/2019-07

од 10.5.2019.

Српски језик “Klett” – ћирилица

ИЗВОР,Читанка за шести разред основне школе;

 

ГРАМАТИКА 6,уџбеник за шести разред основне школе;

 

РАДНА СВЕСКА 6  уз уџбенички комплет

Зона Мркаљ.Зорица Несторовић

 

 

 

Весна Ломпар

 

 

Зона Мркаљ,Весна Ломпар

650-02-00119/2019-07

од 27.93.2019.

 

Енглески језик Mеssagеs 2,енглески језик за шести разред основне школе, шеста година учења;

уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска, компакт диск)

Аутори уџбеника:

Ben Goldstein,Ceri Jones,EmmaHeyderman.

 Аутори радне свеске:VickiAnderson,

EoinHiggins.

650-02-00452/2018-07

од 19.4.2019.

Немачки језик „KLETT”

Maximal 2,

немачки језик за шести разред основне школе, друга година учења;

уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска, два компакт диска)

Ђорђо Мота,

Елжбијета Крулак Кемписти,

Клаудија Брас,

Дагмар Глик,

Јулија Катарина Вебер,

Лидија Шобер

 

650-02-00081/2019-07

од 4.4.2019.

Биологија „БИГЗ школство”

Биологија, за шести разред основне школе

Дејан Бошковић 650-02-00045/2019-07

од 14.5.2019.

 

Историја Завод за уџбенике, Уџбеник за 6.разред Раде Михаљчић 650-02-00450/2018-07  09.05.2019.
Музичка култура Логос

Музичка култура 6, уџбеник за шести разред основне школе

Александра Паладин,

Драгана Михајловић Бокан

650-02-00115/2019-07

од 9.5.2019.

Географија Klett, Географија 6, уџбеник Тања Парезановић 650-02-0011/2019-07 од 21.5.2019.
Техника и технологија М &Г Дакта, Teхника и технологија, 6. разред, уџбеник и Материјали за конструкторско моделовање за 6.разред

 

Mилан и Гордана

Санадер

Зорица Ранчић

Рада Радаковић

 
Информатика и рачунарство Клет, Информатика и рачунарство 6, уџбеник Светлана Мандић  
Физика Klett

Физика 6, уџбеник за шести разред основне школе; ћирилица

 Физика 6, збирка задатака са лабораторијским вежбама зашести разред основне школе;

ћирилица

Марина Радојевић 650-02-00104/2019-07 од 20.5.2019.
Седми

 

 

 

 

 

 

 

 

Математика Klett

Математика, уџбеник за седми разред основне школе

 

 

Математика, збирка задатака за седми разред основне школе;

уџбенички комплет;

ћирилица

 

Небојша Икодиновић,

Слађана Димитријевић

 

Бранислав Поповић,

Марија Станић,

Сања Милојевић,

Ненад Вуловић

 

 

650-02-00566/2019-07 od 28.1.2020.
Српски језик

 

 

“Klett”; ћирилица

ПЛЕТИСАНКА,Читанка за седми разред основне школе;

ГРАМАТИКА,Српски језик и књижевност за седми разред основне школе;

 

РАДНА СВЕСКА уз уџбенички комплет,Српски језик и књижевност за седми разред основне школе

Зона Мркаљ ,

Зорица Нестороић

 

Весна Ломпар

 

 

Зона Мркаљ,

Зорица Несторовић

Весна Ломпар

650-02-00525/2919-07

од 4.2.2020.

Енглески језик EyesOpen 3,

енглески језик за седми разред основне школе, седма година учења;

уџбенички комплет (уџбеник и  радна  свеска)

Аутори уџбеника :Ben Goldstein,Ceri Jones,VickiAnderson,EoinHiggins.

Аутори радне свеске:VickiAnderson,EoinHiggins.

650-02-00518/2019-07

од 5.2.2020.

Немачки језик „Мagnet 3”,

немачки језик за седми разред основне школе, уџбеник и радна свеска за трећу годину учења и ЦД

Ђорђо Мота, Весна Николовски 650-02-518/2014-06 од 3.4.2015.
Биологија „БИГЗ школство”

Биологија 7,

уџбеник за седми разред основне школе;

ћирилица

Дејан Бошковић 650-02-00514/2019-07

од 5.2.2020.

Историја Завод  за уџбенике, Уџбеник за 7.разред Коста Бонџић  и Коста Николић 650-02-00431/2019-07    6.02.2020.
Географија Klett, Географија 7, уџбеник Тања  Плазинић 650-02-00620/2019-07 од 28.2.2020.
Техника и технологија М &Г Дакта, Teхника и технологија, 7. Разред, уџбеник и Материјали за конструкторско моделовање за 7.разред

 

Милан и Гордана

Санадер

650-02-00590/2019-07 od 25.5.2020.
Информатика и рачунарство Бигз, Информатика и рачунарство, уџбеник за 7.разред Никола Клем

Небојша Лазовић

650-02-00499/2019-07 od 5.2.2020.
Физика Klett

Физика 7,

уџбеник за седми разред основне школе          

Физика 7,  

збирка задатака са лабораторијским вежбама  за седми разред основне школе;

уџбенички комплет;

ћирилица                   

Марина Радојевић

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Јасна Адамов, Наталија Макивић, Станислава Олић Нинковић

 

 

650-02-00462/2019-07

од 4.2.2020.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

650-02-00555/2019-07

од 27.1.2020.

 

Хемија

 

 

Герундијум

Хемија

за седми разред основне школе

Лабораторијске вежбе са задацима из хемије за седми разред основне школе;

уџбенички комплет;

 

Осми
Српски језик “Кlett”

“РЕЧИ МУДРОСТИ”

Читанка за осми разред основне школе;

 

 

 

ГРАМАТИКА 8,српски језик за осми разред основне школе;

“СРПСКИ ЈЕЗИК 8” радна свеска уз уџбенички комплет за осми разред основне школе

 

Зорица Несторовић,Златко Грушановић

 

 

 

 

Весна Ломпар

 

 

 

Весна Ломпар,Златко Грушановић

650-02-173/2012-06

 од 13.02.2013.

 

 

 

 

 

650-02-246/2010-06

од 22.7.2010.

 

 

650-02-00874/2010-06

од 27.1.2011.

 

Енглески језик Engleski jezik 8, udžbenik, Messages 4

Engleski jezik 8, radna sveska „Messages 4” + CD

 

 

Autori:

Dajana Gudi, Noel Gudi, Meredit Levi

Izdavač:

Klett

 

 

 

Autori:

Meredit Levi, Noel Gudi, Dajana Gudi

Izdavač:

Klett

 

ISBN 978-0-521-14-954-0

 

ISBN 978-86-7762-251-0

Немачки језик „Magnet 4”, немачки језик за осми разред основне школе, уџбеник и радна свеска за четврту годину учења и ЦД Ђорђо Мото, Весна Николовски 650-02-514/2014-06 од 3.4.2015.
Биологија БИГЗ школство”Биологија – уџбеник за 8. разред основне школе

 

„БИГЗ ШКОЛСТВО“Биологија – радна свеска биологије за 8. разред основне школе

Даница Тусић

 

 

 

Даница Тусић

 

650-02-00013/2012-06 од 04.07.2012.

 

 

650-02-00594/2011-06

од 30.1.2012.

Историја Завод за уџбенике, Уџбеник за 8.разред Ђорђе Ђурић и Момчило Павловић 650-02-00342/2010-06   22.07.2010.
Географија Klett, Географија 8, уџбеник Винко Ковачевић, Радојка Влајев 650-02-00322/2010-06
Техничко и информатичко образовање Едука, Техничко и информатичко образовање, уџбеник и Конструктор УК8, ОК8 Др Драган Голубовић

Небојша Голубовић

650-02-00899/2010-06
Информатика и рачунарство Завод за уџбенике, Информатика и рачунарство за 8.разред Стојановић Миодраг

Маринчић Драган

Васић Драгољуб

 
Физика Завод за уџбенике

физика -уџбеник

 

и збирка задатака

Дарко Капор

Јован Шетрајчић

 

Бранислав Цветковић

Милан Распоповић

Јован Шетрајчић

2010
Хемија Завод за уџбенике

уџбеник

Јасминка Королија

Љуба Мандић

Дејан Даниловић

650-02-196/2010-06 од 21.07.2010.

МАТЕМАТИКА ЗА ОСМИ:

Математика

“Klett”

Уџбеник за осми разред основне школе

Збирка задатака са решењима за осми разред основне школе

Небојша Икодиновић

Слађана Димитријевић

(аутори уџбеника)

Бранислав Поповић

Сања Милојевић

Ненад Вуловић

(аутори збирке задатака)

650-02-00306/2010-06

 

 

 

 

 

Уџбеници 2022-2023