ТИМСС 2023

У оквиру међународног истраживања ТИМСС 2023, данас су ученици 4. разреда решавали задатке из математике и природних наука. Осим процене образовних постигнућа ученика, упитници које су попуњавали ученици, њихови родитељи, учитељица и директор школе даће податке о образовном и породичном

Мало другачији час

Данас је час музичке културе изгледао мало другачије. Емилија Рајић студент музичке академије у Братислави,бивша ученица наше школе, презентовала нам је нове необичне инструменте (боомwхацкерс) и иновативне методе рада. Деци је било лепо.

Дан државности и уставности 2023.године

Ученички парламент је обележио Дан државности и уставности 15. фебруар пригодном презентацијом за ученике виших разреда . Ученици су имали прилику да обнове градиво и да одговоре на постављена питања .

ТИМСС 2023.

Наша школа је изабрана да школске 2022/2023.године буде једна од 160 школа које учествују у међународном истраживању ТИМСС2023.год. TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) – Међународно испитивање постигнућа ученика и поучавања у математици и природним наукама у четвртом

Интердисциплинарни час

Интердисциплинарни час математике,историјеи географије у осмом разреду, реализовале су наставнице Орнела Јовановић, Драгана Обрадовић и Инес Станојев . Час је увод у пројекат који траје две недеље током којих ће бити укључени и садржаји осталих наставних предмета. Тема пројекта је