ПОМОЋ ПРИ ИЗБОРУ ШКОЛЕ И ЗАНИМАЊА

На следећем линку можете пронаћи помоћ везану за професионалну орјентацију:

http://www.vodiczaosnovce.nsz.gov.rs/index.php

Списак свих средњих школа са свим смеровима и бодовима у претходној години можете пронаћи на следећем линку:

http://srednjeskole.edukacija.rs/drzavne-srednje-skole/svi-gradovi

Опис занимања која можете изабрати:

http://srednjeskole.edukacija.rs/zanimanja

Савет за родитеље:

http://edukacija.rs/saveti-za-roditelje/dete-treba-samo-da-izabere-skolu

МАЛА МАТУРА

Бодови:

Број бодова које носите из основне школе можете израчунати на следећем линку 

http://srednjeskole.edukacija.rs/racunanje-bodova-za-upis-u-srednje-skole:

Тестови и збирке задатака за малу матуру:

Testovi za malu maturu – Završni ispit

УПИС

Документа потребна за упис:

Извод из матичне књиге рођених
Попуњен образац пријаве за упис у средњу школу
Сведочанство о завршеној основној школи
Сведочанства последња три разреда основне школе
Уверење о положеном завршном испиту
Сведочанства последња три разреда основне школе
Лекарско уверење за упис у средњу школу (није потребно за сва занимања)

Како попунити листу жеља? Погледајте:

http://srednjeskole.edukacija.rs/lista-zelja-za-upis-u-srednju-skolu

Потражите помоћ и на сајту Министарства просвете науке и технолошког развоја

http://www.upis.mpn.gov.rs/Cir/Pocetna

Срећно!!!