ДАНИ ОТВОРЕНИХ ВРАТА 2019/20.

                                    Родитељи у настави-дани отворених врата

У циљу неговања и подстицања сарадње продице и школе предвидели смо и организовали отворене дане школе. 

ОТВОРЕНИ ДАНИ ШКОЛЕ су ораганизовани сваког месеца и тад родитељи могу да присуствују настави

ПЛАН ОТВОРЕНИХ ВРАТА

  • октобар           2. недеља ( уторак )
  • новембар        2. недеља ( понедељак )
  • децембар        1.недеља   ( среда )
  • јануар              3.недеља (четвртак)
  • фебруар          3. недеља  ( петак )
  • март                 2.недеља   ( понедељак )
  • април              1. недеља  (уторак)
  • мај                    2. недеља (четвртак)

Заинтересовани родитељи могу се јавити три дана пре заказаног термина одељенском старешини и договорити се ком часу ће присуствовати.