Секције за разредну и предметну наставу

за школску 2019/20. годину:

СЕКЦИЈА РАЗРЕД НАСТАВНИЦИ
Драмско-рецитаторска секција  

I-IV

Штефанија Ковачев

Милева Струхарик

Драмска секција I-IV Ирена Велемир

Бојана Петковић

Млади математичари I-IV Биљана Костић

Милица Станојев

Креативна секција I-IV Богданка Субашић

Душанка Курдулија

Саобраћајна секција I-IV Милијана Рађеновић
Мали хор I-IV Анђелка Гулић
Фото-литерарна I-IV Татјана Петровић

 

СЕКЦИЈА РАЗРЕД НАСТАВНИЦИ
Наша планета V –VIII Тамара Милошевић

Милош Прерадовић

Фото-литерарна V –VIII Светлана Ђурић
Саобраћајна секције V –VIII Миљана Зец
Драмско-рецитаторска V –VIII Милена Баждар
Шаховска секција V –VIII Орнела Јовановић

Марко Војиновић

Спортска секција- мали фудбал V –VIII Слободан Вукојев
Бибилотечка секција V –VIII Сњежана Латиновић
Млади хемичари V –VIII Гордана Чивчић Шешум
Креативна секција V –VIII Тања Шушковић

Јелена Тица