ШКОЛСКА 2017/18.

ПРОЛЕЋНО УРЕЂЕЊЕ ШКОЛЕ

Као и сваког пролећа, и ове године сви запослени у школи, уз помоћ и подршку родитеља, одрадили акцију уређења школског простора. У току последње недеље марта освежени су ходници, степенице и бетонске површине на улазима у школу.

               

ЗАМЕНА СТОЛАРИЈЕ

Учешћем на многим конкурсима и пројектима обезбеђена су средства за замену делова столарије у школи.У децембру 2017. обезбеђена су средства за замену дела ПВЦ столарије. Замењени су  прозори у зборници и учионицама у којима је то било најнеопходније. У сали је замењен цео улазни портал, као и прозори на кабинету и врата на свлачионицама чиме се обезбедило боље грејање простора.

 

УРЕЂЕЊЕ ШКОЛЕ У БОЂАНИМА

  У септембру су ученике у Бођанима дочекале окречене учионице и уређен прилаз школи. Захваљујемо се родитељима, учитељицама и техничком особљу који су својим радом и ангажовањем омогућили да ученици уђу у освежен школски простор.

 

 

ШКОЛСКА 2016/17.

УРЕЂЕЊЕ СВЛАЧИОНИЦА У САЛИ

У току претходне школске године сала је опремљена новим вратима. Остатке смо, уместо за отпад, искористили за нове вешалице у свлачионицама. На иницијативу и ангажовање наставника физичког,  уз велику помоћ домара и самих ученика, од отпада су направљене нове, лепе и функционалне вешалице. Захваљујемо се директорицама на подршци и људима из локалне заједнице који су помогли при обради и припреми материјала. 

 

Ова акција је показала да се уз мало воље може допринети заједничком бољитку, а најзначајнији допринос је ангажовање ученика који су са много воље и  радости приступили уређењу простора у ком бораве.

 

ЗАМЕНА СТОЛАРИЈЕ

 У току шклосле 2016/17. обезбеђена се средства за замену врата на санитарним чворовима у целој школи.

  

 

ШКОЛСКА 2015/16.

Последња недеља августа 2015. је протекла у улепшавању школе. Ове године су, осим кречења и фарбања намештаја, обрушени и прелакирани паркети у учионицама нижих разреда.

11873732_947586401967553_8589582577864252584_n

 

ШКОЛСКА 2014/15.

У току септембра 2014. одржана је акција уређења наше школе у којој су учествовали сви запослени у установи. Циљ акције је био да се оплемени простор у ком свакодневно боравимо. Окречене су учионице, офарбан део школског намештаја, уређени су портали, хол, ходници… Све радове су обавили радници наше школе: наставници, помоћно особље и стручна служба.
sajt