У нашој школи је 28.02. обележен „Дан розих мајица“, односно „Међународни дан борбе против вршњачког насиља“. Ученици су са својим одељенским старешинама, наставницима, Вршњачким тимом и Тимом за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања овај дан обележили прављењем паноа, путем којег су међусобно сарађивали и дискутовали. Поред тога, ученици су кроз дискусију након гледања видеа, изнели своје мишљење о томе колико често се дешава насиље, шта се све може урадити да би се стало на пут насиљу, како се осећају насилник, онај који трпи насиље и њихове породице, и закључили да се без подршке породице и наставника  не би богло борити против насиља.

МЕЂУНАРОДНИ ДАН БОРБЕ ПРОТИВ ВРШЊАЧКОГ НАСИЉА