У ОШ “ Алекса Шантић“ Вајска,Бођани,  континуирано се  врши самовредновање  како  путем упитника, анкета, евалуационих листића и других инструмената, тако и путем европске платформе за самопроцену рада и квалитета рада установе коришћењем СЕЛФИ алата у поменуте сврхе. Добијени резултати се анализирају, упоређују са резултатима добијеним путем других алата и употребљавају за унапређење рада установе. 

Селфи беџ

СЕЛФИ беџ за нашу школу