У току претходне школске године сала је опремљена новим вратима. Остатке смо, уместо за отпад, искористили за нове вешалице у свлачионицама. На иницијативу и ангажовање наставника физичког, Вукојев Слободана,  уз велику помоћ домара и самих ученика, од отпада су направљене нове, лепе и функционалне вешалице са клупама. Захваљујемо се директорицама на подршци и родитељу, Драгану Мићићу, на помоћи при обради и припреми материјала. 

 

Ова акција је показала да се уз мало воље може допринети заједничком бољитку, а најзначајнији допринос је ангажовање ученика који су са много воље и  радости приступили уређењу простора у ком бораве.

сарадници: Вукојев Слободан, Ирена Велемир

 

Уређење свлачионица