Сокративг у образовању на часу енглеског језика.
Сократив алат омогућује једноставну проведбу квизова у настави с елементима игрификације.Употребљен на часу у циљу понављања наставних садржаја из претходно обрађене наставне теме.

Related Images:

Сократив у настави