Тим за ИО је, у циљу унапређења рада с ученицима којима је потребна подршка, донео одлуку о формнирању вршњачких тимића у сваком одељењу у којем постоји потреба.  Координатор Тима, Орнела Јовановић, уз помоћ координатора вршњачких тимића: Александре Костић и Милоша Јовановића, ученика 7-2, је одржала радионице у циљу промоције и приближавања идеје свим ученицима.

Радионице ИО тима