Наставнице: Александра Берић и Сњежана Латиновић

Обрада текста помоћу рачунара. Ученици су у програму за обраду текста написали песму из читанке а онда су користећи алатке из програма подвукли именице. Испод унетог текста су разврстали именице. Час је био испуњен, ученици мотивисани за рад и активни, наставнице задовољне обрађеним градивом.

 

аутор: Александра Берић

Интердисциплинарни час: српски језик-техничко информатичко образовање