ПОНУДА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ЕКСКУРЗИЈЕ ЗА УЧЕНИКЕ I-IV РАЗРЕДА У ШКОЛ.2016/2017.год.

                                             Основне школе „АЛЕКСА ШАНТИЋ“ ВАЈСКА

 

 

Назив туристичке агенције и седиште: __________________________________________

I-IV разред: око ______ ученика

 

Трајање: 1 дан

Време реализације: мај месец 2017.године

Смештај: НЕ

Исхрана: ДА

Путни правац у одласку: Вајска-Сомбор-Колут.

Путни правац у доласку: Колут-Сомбор-Вајска.

 

Објекти и установе који се посећују: Сомбор (Градска кућа, галерија „Коњевић“), Колут (зоолошки врт).

 

Исхрана:

                 ручак         1

                        

 

                                   

                                                                        ЦЕНА ИСХРАНЕ ПО УЧЕНИКУ: ___________

 

Превоз: Аутобус

 

                                                                        ЦЕНА ПО УЧЕНИКУ: _____________

 

 

Објект у којима ће ученици добити храну:

                        ___________________________

                        ___________________________

                        ___________________________

                       

 

                                                                        ЦЕНА ПО УЧЕНИКУ: ______________

 

Број пратилаца: ___

Туристички водич:  ДА        НЕ

Лекар:            НЕ

На сваких ____________ ученика,школи припада по један гратис.

 

УКУПНА ЦЕНА ПО УЧЕНИКУ: ___________________ динара.

 

НАЧИН ПЛАЋАЊА: _________ рата.

Остали услови утврдиће се Уговором.

 

Дана, _____________ 2016.године

 

                                                                                                ОДГОВОРНО ЛИЦЕ:

 

                                                           

 

 

 

Понуда за екскурзију од I-IV разреда