ПОНУДА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ЕКСКУРЗИЈЕ ЗА УЧЕНИКЕ V-VII РАЗРЕДА У ШКОЛ.2016/2017.год.

                                             Основне школе „АЛЕКСА ШАНТИЋ“ ВАЈСКА

 

 

Назив туристичке агенције и седиште: __________________________________________

V-VII разред: око ______ ученика

 

Трајање: 2 дана

Време реализације: мај месец 2017.године

Смештај: ДА

Исхрана: ДА

Путни правац у одласку: Вајска-Нови Сад-Смедерево-Сребрно језеро.

Путни правац у доласку: Сребрно језеро-Нови Сад-Вајска.

 

Објекти и установе који се посећују: Сребрно језеро, Смедерево, Виминацијум, Голубац.

 

Исхрана: доручак:    1

                 ручак         1

                 вечера        1         

 

                                   

                                                                        ЦЕНА ИСХРАНЕ ПО УЧЕНИКУ: ___________

 

Превоз: Аутобус

 

                                                                        ЦЕНА ПО УЧЕНИКУ: _____________

 

 

Објект у којима ће ученици бити смештени и добити храну:

                        ___________________________

                        ___________________________

                        ___________________________

                       

 

                                                                        ЦЕНА ПО УЧЕНИКУ: ______________

 

Број пратилаца: ___

Туристички водич:  ДА        НЕ

Лекар: ДА      НЕ

На сваких ____________ ученика,школи припада по један гратис.

 

УКУПНА ЦЕНА ПО УЧЕНИКУ: ___________________ динара.

 

НАЧИН ПЛАЋАЊА: _________ рата.

Остали услови утврдиће се Уговором.

 

Дана, _____________ 2016.године

 

                                                                                                ОДГОВОРНО ЛИЦЕ:

 

                                                           

 

Related Images:

Понуда за екскурзију од V-VII разреда