Дечија недеља се обележава да би деца остала у средишту друштвених настојања да буду срећна, заштићена, да живе у здрравом и сигурном окружењу у којем могу да остваре максимум својих потенцијала. Уједно Дечија недеља је прилика за пуно учешће деце у друштвеном животу, а спрам свог узраста, жеља и могућности. Дечија недеља у фокус ставља промоцију и заштиту дечијих права бавећи се најактуелнијим темама.(преузето са сајта „Пријатељи деце Србије“)

Традиционално и ове школске године обележавамо Дечију недељу  реализујући активности које су ученици предложили уоквиру ЧОС – а  и  Ученичког парламента, координисане од стране учитеља и наставника а подржане од стране управе школе.

Мото Дечије недеље 2023.године је „Велико срце деце Србије“

 

Дечија недеља у нашој школи