База успешних примера ваннаставних активности настала је на основу изабраних радова које су школе и домови ученика из целе Србије предали на Конкурс Завода за унапређивање образовања и васпитања, а који је био отворен од октобра 2017. до краја јануара 2018. године. Конкурс није био такмичарски, али стимулација за учеснике је била могућност да њихови радови буду увршећи у Базу доступну на сајту ЗУОВ-а чиме се додатно афирмише рад њихових установа.

С поносм вас обавештавамо да се наше драмско ставралаштво, захваљујући раду учитељица Светлане Ђурић и Ирене Велемир нашло у овој бази.


https://zuov.gov.rs/vannastavne-aktivnosti/

УСПЕХ ДРАМСКОГ СТВАРАЛАШТВА