У складу са дописом о исказивању интересовања за упис у основну школу број 610-00-00297/2020-07 од 30. 03. 2020. године и Упутством за коришћење апликације за исказивање интересовања за упис у основну школу, овим путем обавештавамо родитеље деце која ће похађати први разред основне школе у Вајској и издвојеном одељењу школе у Бођанима, да је лице које ће давати информације, почевши од 1. априла, секретар школе, Жељко Паклединац.

Радно време:
ПОНЕДЕЉКОМ, СРЕДОМ И ПЕТКОМ СЕКРЕТАР ЈЕ У ШКОЛИ ОД 09,00 ДО 11,00 часова, контакте телефон је 021 775 873, 

УТОРКОМ И ЧЕТВРТКОМ МУ СЕ МОЖЕТЕ ОБРАТИТИ НА ТЕЛЕФОН 062 203 256.

УПИС ПРВАКА-РАДНО ВРЕМЕ СЕКРЕТАРА