У оквиру међународног истраживања ТИМСС 2023, данас су ученици 4. разреда решавали задатке из математике и природних наука.
Осим процене образовних постигнућа ученика, упитници које су попуњавали ученици, њихови родитељи, учитељица и директор школе даће податке о образовном и породичном контексту у којем наши дјаци уче.
Ове године је новина то што су ученици тестове радили на рачунарима.
Резултати ће бити објављени крајем 2024. године.
Обе студије у Србији реализује Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања, у сарадњи са Међународном асоцијацијом за евалуације у образовању – ИЕА (Амстердам, Холандија), Бостон колеџом (Бостон, САД) и АЦЕР (Мелбурн, Аустралија).
Координатор Светлана Ђурић

Захваљујем се свима који су учествовали у тестирању и помогли реализацију тестирања. 

ТИМСС 2023