У ОШ „Алекса Шантић“ Вајска(Бођани), континуирано се врши самопроцена рада,резултата рада и свих других ,релевантних за квалитет рада, показатеља. Један од инструмената које користимо том приликом је и дигитални европски алат СЕЛФИ који нам омогућава увид у резултате самопроцене различитих области. Добијене резултате користимо за побољшање рада установе у целости.

SELFI izveštaj

Селфи самопроцена-дигитални беџ за нашу школу