Поштовани грађани,
Обавештвамо вас да је ЈКП „Тврђава“ Бач објавила нови ред вожње који важи од 2. септембра 2019. године.

НОВИ РЕД ВОЖЊЕ ЈКП“ТВРЂАВА“ БАЧ