У току је подношење захтева за бесплатне уџбенике. Користе се исти уџбенички комплети као и прошле школске године. Рок за пријављивање је 11. април 2017. године.
Потребна документација (доставља се одељенском старешини):
*За ученике из социјално/материјално угрожених породица -решење којим се утврђује право на остваривање социјалне помоћи.
*За ученике који су у породици треће или свако наредно дете које је у систему школовања (средња школа, факултет)-потврду образовно-васпитне установе о својству ученика, односно студента. Потврда о школовању прилаже се за свако дете за које зе подноси захтев.
*За ученике са инвалидитетом и сметњама у развоју-лекарско уверење, односно школска документација.
У првом циклусу (I-IV разред) бесплатни су: математика, српски језик, енглески језик, свет око нас или природа и друштво.
У другом циклусу (V-VIII разред) бесплатни су: математика, српски језик, енглески језик, географија, историја, хемија, физика и биологија.

Подношење захтева за бесплатне уџбенике