Јуче, 04.маја, у оквиру нашег школског пројекта, посетили смо цркву у Вајској и манастир у Бођанима.
Пројекат је интеркултуралан:“Живимо са, а не поред“. Замишљен је тако да деца упознају обичаје друге вероисповести, да виде да мале разлике обогаћују живот. У оквиру пројекта ученици су
описивали обичаје за Ускрс, цртали, биће направљена презентација о цркви и манастиру као и о нашем завичају. Када пројекат буде готов биће преведен на енглески и немачки језик.
Циљ пројекта је целоживотно учење и развијање функционалног знања.

„ЖИВИМО СА, А НЕ ПОРЕД“