Наша школа је изабрана да школске 2022/2023.године буде једна од 160 школа које учествују у међународном истраживању ТИМСС2023.год.
TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) – Међународно испитивање постигнућа ученика и поучавања у математици и природним наукама у четвртом и осмом разреду основне школе.Носилац истраживања: Међународна асоцијација за евалуацију образовних постигнућа (The International Association for the Evaluation of Educational Achievement – IEA). Ова асоцијација окупља различите научноистраживачке институције и владине институције широм света које реализују TIMSS истраживање у националним оквирима. Прво TIMSS истраживање је спроведено 1995. године.
Poster TIMSS 2023_SRB

ТИМСС 2023.