Наша школа са задовољством прикључила иницијативи „Стојим право“, коју су покренули портал „Детињарије“ и Развојни центар за децу и одрасле „Фактор“.
Иницијатива „Стојим право“ представља апел на све наставнике да благовремено обавесте ученике о потребним наставним средствима за наредни период или час, дакле да детаљније планирају наставу и врше одабир максимално наставна средства по предмету, које ће деца доносити и користити на наредном часу.

СТОЈИМ ПРАВО