ОШ “ Алекса Шантић“ Вајска учествовала је у самовредновању у оквиру Селфија (Европски програм самовредновања кориштења дигиталне технологије у установи) и добила дигитални беџ. 

https://insignias.educacion.es/assertion/f5f329f6e947c4df03dad29fd563b3f47624e790?fbclid=IwAR1msFt7Coq-doztZKrmd8TLCATI5ktapWDjYyd_id9wLDfid-DdhM86MlY

ШКОЛСКИ СЕЛФИ