Покрајински секретар за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице донео је Правилник о школском календару за основне школе са седиштем на територији Аутономне Покрајине Војводине за школску 2018/2019. годину.

Настава у основној школи остварује се у току два полугодишта:
Прво полугодиште почиње у понедељак, 3. септембра 2018. године, а завршава се у петак, 21. децембра 2018. године. У првом полугодишту има 80 наставних дана.
Друго полугодиште почиње у уторак, 15. јануара 2019. године, и завршава се:
у петак, 14. јуна 2019. године, за ученике од првог до седмог разреда и има 100 наставних дана;
у петак, 31. маја 2019. године, за ученике осмог разреда и има 90 наставних дана.
Наставне и радне суботе и измене у распореду часова у наставним данима:
У суботу, 17. новембра 2018. године, настава се изводи према распореду часова за понедељак.
У суботу, 19. јануара 2019. године, настава се изводи према распореду часова за петак.
У суботу, 4. маја 2019. године, настава се изводи према распореду часова за понедељак.
Распусти у току школске године:
Зимски распуст почиње у понедељак, 24. децембра 2018. године, а завршава се у понедељак, 14. јануара 2019. године.
Пролећни распуст почиње у петак, 19. марта 2019. године, а завршава се у четвртак, 2. маја 2019. године.
Летњи распуст за ученике од првог до седмог разреда почиње у понедељак, 17. јуна 2019, а завршава се у петак, 31. августа 2019. године.
Летњи распуст за ученике осмог разреда почиње по завршетку завршног испита, а завршава се у петак, 31. августа 2019. године.

Pravilnik о školskom kalendaru za osnovne škole za APV  za 2018/19.

ШКОЛСКИ КАЛЕНДАР ЗА ШКОЛСКУ 2018/19. ГОДИНУ