Како бисмо унапредили васпитно-образовни процес са ученицима којима је потребна додатна подршка, од 31, јануара 2020. ће бити реализоване активности предвиђене планом Тима за инклузивно образовање на тему сензибилизације родитеља.

Предвиђено је да се сваког последњег радног дана у месецу у термину од 8:30 до 9:30 организују разговори између педагога и родитеља на којима би се добијале повратне информације о раду школе и на којима би се родитељима пружала додатна подршка. Разговори, анкетирање и саветодавни рад ће се обављати у канцеларији педагога. Све прикупљене релевантне информације ће нам служити за унапређење наставног процеса.

Педагог школе: Јована Карановић

САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА