У септембру су ученике у Бођанима дочекале окречене учионице и уређен прилаз школи. Захваљујемо се родитељима, учитељицама и техничком особљу који су својим радом и ангажовањем омогућили да ученици уђу у освежен школски простор.

 

Уређење школе у Бођанима