Као и сваког пролећа, и ове године сви запослени у школи, уз помоћ и подршку родитеља, одрадили су акцију уређења школског простора. У току последње недеље марта освежени су ходници, степенице и бетонске површине на улазима у школу.

   

ПРОЛЕЋНО УРЕЂЕЊЕ ШКОЛЕ