Програм „Основи безбедности деце“ биће реализован у школској 2017/18. години кроз час одељенске заједнице, један месечно, са ученицима четвртог и шестог разреда основне школе.Циљ програма је стицање нових и унапређење постојећих знања, вештина и ставова ради подизања безбедоносне културе ученика. Наставу ће реализовати припадници Министарства унутрашњих послова који поседују знања и вештине из области које се изучавају. Области које се реализују кроз наставу су:

  • безбедност деце у саобраћају;
  • полиција у служби грађана;
  • насиље као негативан феномен;
  • превенцију и заштиту деце од опојних дрога и алкохола;
  • сигурно коришћење Интернета и друштвених мрежа;
  • превенцију и заштиту деце од трговине људима;
  • противпожарну заштиту и
  • заштита од техничких и технолошких опасности и природних непогода.
У септембру су припадници МУП-а из Бача одржали часове у нашој школи:
У октобру тема ЧОС-а у 4-1 и 4-2 је била: Полиција у служби грађана.
У фебруару тема је била: Заштитимо децу од трговине људима
сарадници: Тања Петровићи Јелена Марцикић
 
 
ПРОГРАМ „Основи безбедности деце“