Чланом 32. Став. 10. Закона о основном образовању и васпитању школа је обавезна да организује припремну наставу за полагање завршног испита,десет дана пре полагања испита у трајању најмање два часа дневно из предмета који су обухваћени полагањем.

Члан 84. Став 1.3 Закона о основама система васпитања и образовања,родитељ односно други законски заступник одговоран је за редовно похађање припремне наставе.

Школа подноси захтев за покретање прекшајног поступка односно кривичну пријаву ради утврђивања одговорности родитеља односно другог законског заступника из разлога прописаних у Ставу 1. поменутог члана.

Припремна настава 8.разред

ЧАС Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1. Историја Хемија Математика 8/2 Историја Математика
2. Историја Хемија Географија Историја Математика
3. Математика Физика Физика Математика Српски језик
4. Биологија Српски језик Математика 8/1

Српски језик8/2

Хемија Српски језик
5. Географија   Биологија    
6.          
ПРИПРЕМНА НАСТАВА ЗА ЗАВРШНИ ИСПИТ