У оквиру пројекта „Основи безбедности деце“ полицајци су у току октобра одржали предавањеа у првим и четвртим разредима:

У новембру су одржана предавања на тему:Насиље као негативна друштвена појава у четвртим и шестим разредима.

 

ПОЛИЦИЈА У СЛУЖБИ ГРАЂАНА