P51125-071515

У току првог часа 25.11.2015. обележен је Дан присаједињења Војводине Србији. Сви ученици наше школе први час су почели у сали за физичко где им је наставница Милена Баждар прочитала беседу, коју је саставила наставница историје Драгана Обрадовић,
о значају овог датума и разлозима зашто га обележавамо.

Обележен Дан присаједињења Војводине Србији