Директорима 4 основне школе и средње Пољопривредне школе са територије општине Бач данас су уручени нови рачунари са инсталираним програмима за вођење пословних књига.
На иницијативу председника општине Бач Драгана Сташевића, од средстава које је донирао ДДОР, купљено је 5 нових рачунара са додатном опремом и програмима неопходним за унапређење рада при вођењу пословних књига и коришћења савремених информационих система.

преузето од Општине Бач

Нови рачунар