У четвртак, 10. маја, одржан је крос РТС-а чиме је и облежен Дан физичке активности. На кросу су учествовали сви учленици од првог до осмог разреда у Вајској и у Бођанима, старијим другарима придружила су се и деца из наших вртића.

КРОС РТС-а