Еколошку секцију наше школе води наставница биологије Рада Цвијић. У више наврата током године, понекад у сарадњи с  Ученичким парламенотм, организују се акције уређења и чишћења школског дворишта. Једна таква акција је спроведена и данас, ученици су очистили прилазе школи.

АКТИВНОСТИ ЕКОЛОШКЕ СЕКЦИЈЕ