Након петонедељне обуке, током новембра и децембра 2017. године, у оквиру онлајн семинара „Електронски часопис у служби креативности ученика“, учитељица Светлана Ђурић је дошла на идеју да покрене и штампани билтен „Алексина реч“ који би био својеврстан информатор о раду и активностима школе и свих њених актера. Часопис ће излазити на крају првог полугодишта и на крају школске године. Уредник оба издања је Светлана Ђурић. Идеја је наишла на подршку директорице, Савета родитеља (Дамир Еилдхардт, Љиљана Зец) и велечасног Винка Цвијина који су уједно и издавачи првог броја.

Позивамо све ученике и родитеље да дају свој допринос у виду фотографија и текстова које бисмо објавили у нашем билтену.

Линк за електронску верзију часописа:

https://www.flipsnack.com/ceca1980/–ftisgm3jv.html

аутор: Светлана Ђурић

ШКОЛСКЕ НОВИНЕ „АЛЕКСИНА РЕЧ“