Учешће на многим конкурсима и пројектима у претходном периоду је резултирало добијањем средстава за уређење простора у ком свакодневно радимо и боравимо. Измењена је комплетна дрвена столарија на свим санитарним чворовима. Замењени су и дотрајали ПВЦ прозори у неким учионицама, зборници и сали, улазни портал на главном улазу и на улазу у салу, те врата на свлачионицама. Две учионице су опремљене новим клупама и столицама.

УРЕЂЕЊЕ ШКОЛЕ