SAVET RODITELjA ZA ŠKOLSKU 2019/20. GODINU

Članovi saveta roditelja po odeljenjima
Br. Ime i prezime odeljenje
1. Mirjana Mandić I-1
2. Miodrag Stefanović I-2
3. Branislava Milić I-3k
4. Maja Juhas II-1
5. Marijana Pavić II-2
6. Vesna Ćerić II-3k
7. Huanit Šušnjak III-1
8. Jasmina Uzurov Šećerov III-2k
9. Danijela Sabo IV-1
10. Tajana Guljaš IV-2
11. Marija Naumov IV-3k
12. Tanja Jagodić V-1
13. Vujica Jergić VI-1
14. Zlata Denbicki VI-2
15. Ljiljana Zec VII-1
16. Dragica Ranđelović VII-2
17. Mirela Mišković VIII-1
18. Nataša Dokić VIII-2

 

                                               Plan rada Saveta roditelja

 Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja propisuje postojanje Saveta roditelja  kojim je utvrđeno da Škola ima Savet roditelja kao savetodavno telo i da se broj članova, način izbora i rada ovog tela utvrđuje Statutom škole.

Savet roditelja škole čine po jedan predstavnik roditelja učenika svakog odeljenja. Savet roditelja škole učestvuje u izvršavanju sledećih zadataka:

– predlaže predstavnike roditelja dece, odnosno učenika u organ upravljanja,

– predlaže svog predstavnika u stručni aktiv za razvojno planiranje i druge timove škole,

– predlaže mere za osiguranje kvaliteta i unapređivanje obrazovno-vaspitnog rada,

– učestvuje u postupku predlaganja izbornih predmeta i u postupku izbora udžbenika,

– razmatra predlog programa obrazovanja i vaspitanja, razvojnog plana, godišnjeg plana rada, izveštaj o njihovom ostvarivanju, vrednovanju i o samovrednovanju, razmatra namenu korišćenja sredstava od donacija i od proširene delatnosti ustanove,

– predlaže organe upravljanja, namenu sredstava ostvarenih rada učeničke zadruge i

prikupljenih od roditelja,

– razmatra i prati uslove za rad ustanove, uslove za odrastanje i učenje, bezbednost i zaštitu dece i učenika,

– daje saglasnost za program i organizovanje ekskurzije, odnosno programe nastave u prirodi i razmatra izveštaj o njihovom ostvarivanju

– razmatra i druga pitanja utvrđena Statutom.

Prvu sednicu Saveta roditelja sazvaće direktor škole, a po izboru predsednika i zapisničara posao oko zakazivanja sednica i dnevnog rada dogovaraće predsednik i direktor škole. Sednicama Saveta roditelja pored direktora, njegovog zamenika, školskog pedagoga, psihologa i predsednika veća odeljenskih starešina, prisustvovaće po potrebi ili pozivu predsednici stručnih veća.