У табели и на датом линку су наведени сви уџбеници који се користе у нашој школи за школску  2019/20. годину.

УЏБЕНИЦИ

ПРВИ РАЗРЕД

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ АУТОР-И НАЗИВ УЏБЕНИКА, ИЗДАВАЧ И ГОДИНА ИЗДАЊА
Српски језик С. Маринковић; С. Марковић Читанка; Креативни центар;  2018.
Српски језик С. Маринковић Буквар; Креативни центар;  2018.
Музичка култура Владица Илић Музичка култура1; уџбеник; Креативни центар;  2018.
Ликовна култура Мирјана Живковић Ликовна култура1; уџбеник; Креативни центар;  2018.
Математика Јасмина Милнковић; Ненад Матић Математика1; радна свеска; Креативни центар;  2018.
Математика Јасмина Милнковић Математика1; уџбеник; Креативни центар;  2018.
Свет око нас С. Маринковић; С. Марковић; В. Рикало Свет око нас 1; уџбеник; Креативни центар; 018.
Свет око нас С. Маринковић; С. Марковић; В. Рикало Свет око нас 1; Креативни центар; 018.
Енглески језик (1. страни језик) Jenny Dooley Smiles 1,Енглески језик за други разред основне школе(уџбеник из два дела), Фреска, 2019
Верска настава – католички вјеронаук (изборни) А. Колиповић Пустите к мени малене; уџбеник католичког вјертонаука за први разред ОШ; ЗЗУИНС, Београд; 2001.

 

ДРУГИ РАЗРЕД

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ АУТОР-И НАЗИВ УЏБЕНИКА, ИЗДАВАЧ И ГОДИНА ИЗДАЊА
Српски језик Јелена Срдић и Наташа Станковић Шошо Радна свеска уз уџбенички комплет српског језика за други разред, Нови логос, 2019
Српски језик Душка Милић и Татјана Митић Латиница, уџбеник за други разред основне школе, Нови логос, 2019
Српски језик Јелена Срдић Дар речи-Граматика за српски језик за други разред основне школе, Нови логос, 2019
Српски језик Наташа Станковић Шошо и Маја Костић Уз речи растемо-Читанка за други разред основне школе, Нови логос, 2019
Математика Ива Иванчевић Илић и Сенка Тахировић Математика Наставни листови, Нови логос, 2019
Математика Ива Иванчевић Илић и Сенка Тахировић Mатематика 2 оџбеник за други разред основне школе(четири дела), Нови логос, 2019
Свет око нас Љиља Стокановић, Гордана Лукић и Гордана Субаков Симић Свет око нас, Радна свеска, Нови логос, 2019
Свет око нас Љиља Стокановић, Гордана Лукић и Гордана Субаков Симић Свет око нас 2 уџбеник за други разред основне школе, Нови логос, 2019
Музичка култура Драгана Михајловић Бокан и Марина Ињац Мутичка култура 2, уџбеника за други разред основне школе, Нови логос, 2019
Енглески језик (1. страни језик) Jenny Dooley Smiles 2,Енглески језик за други разред основне школе(уџбеник из два дела), Фреска, 2019
Верска настава – католички вјеронаук (изборни) А. Копиловић ИСУСОВИ ПРИЈАТЕЉИ, уџбеник католичког вјеронаука за други разред ОШ, ЗЗУИНС, Београд, 2005

 

ТРЕЋИ РАЗРЕД

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ АУТОР-И НАЗИВ УЏБЕНИКА, ИЗДАВАЧ И ГОДИНА ИЗДАЊА
Српски језик Симеон Маринковић Радни лист-радна свеска, Креативни центар, 2019
Српски језик Симеон Маринковић
Славица Маринковић
Читанка-3, Креативни центар, 2019
Математика Александра Стефановић; Симеон Маринковић Математика 3-Радна свеска (1. и 2. део), Креативни центар, 2019
Математика Александра Стефановић; Симеон Маринковић Математика 3-Уџбеник, Креативни центар, 2019
Енглески језик (1. страни језик) Ginter Gerngros, Herbert Puhta, Danijela Atanacković Playway to English 3, уџбеник и радна свеска; Klett, 2018
Природа и друштво Симеон Маринковић
Славица Маринковић
Природа и друштво 3-уџбеник, Креативни центар, 2019
Природа и друштво Симеон Маринковић
Славица Маринковић
Природа и друштво 3-радна свеска, Креативни центар, 2019
Музичка култура Владица Илић Музичка култура 3, Креативни центар, 2019
Верска настава – католички вјеронаук (изборни) А. Копиловић Пут живота; уџбеник католичког вјеронаука за 3. разред ОШ, ЗЗУ, Београд, 2008
Ликовна култура Мирјана Живковић Уџбеник и радна свеска; Креативни центар, 2019.

 

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ АУТОР-И НАЗИВ УЏБЕНИКА, ИЗДАВАЧ И ГОДИНА ИЗДАЊА
Српски језик Симеон Маринковић
Славица Маринковић
Забавна граматика4-радна свеска, Креативни центар, 2019
Српски језик Симеон Маринковић
Славица Маринковић
Читанка4, Креативни центар, 2019
Математика Мирко Дејић
Јасмина Милинковић
Оливера
Математика 4-Радна свеска, Креативни центар, 2019
Математика Мирко Дејић
Јасмина Милинковић
Оливера Ђокић
Математика 4-Уџбеник, Креативни центар, 2019
Енглески језик (1. страни језик) Ginter Gerngros, Herbert Puhta, Danijela Atanacković Playway to English 4, уџбеник и радна свеска; Klett, 2016.
Природа и друштво Ивана Васиљевић
Весна Радовановић-Пеневски
Александра Блажић
Природа и друштво 4-Уџбеник, Креативни центар, 2019
Музичка култура Владица Илић Музичка култура 4, Креативни центар, 2019
Верска настава – католички вјеронаук (изборни) А. Копиловић, И. Кезић и И. Добаи ПУТ ЦРКВЕ, уџбеник католичког вјеронаука за четврти разред ОШ, ЗЗУ, Београд, 2008

 

ПЕТИ РАЗРЕД

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ АУТОР-И НАЗИВ УЏБЕНИКА, ИЗДАВАЧ И ГОДИНА ИЗДАЊА
Биологија Дејан Бошковић Биологија за 5.разред основне школе, BIGZ, 2017
Енглески језик (1. страни језик) Ben Goldstein , Ceri Jones, David McKeegan
Vicki Anderson , Eoin Higgins
Eyes Open 1 , Енглески језик за пети разред основне школе;

Уџбеник за пету годину учења;Eyes Open 1 ,

Радна свеска за пету годину учења, Klett, 2018

Историја Александра Смирнов Бркић Историја за пети разред, Завод за уџбенике, 2018
Математика Мирјана Стојсављевић- Радовановић
Љиљана Вуковић
Јагода Ранчић
Математика- Збирка задатака за пети разред основне школе,

Креативни центар, 2018

Математика Мирјана Стојсављевић- Радовановић
Љиљана Вуковић
Јагода Ранчић
Математика- Уџбеник за пети разред основне школе,

Креативни центар, 2018

Музичка култура Александра Паладин, Драгана Михајловић Бокан Музичка култура 5, Уџбеник за пети разред основне школе,

 Логос, Београд, 2018

Немачки језик (2. страни језик) Grupa autora Maximal, Klett, 2018
Српски језик и књижевност Весна Ломпар,Зорица Несторовић Радна свеска уз уџбенички комплет, Klett, 2019
Српски језик и књижевност Весна Ломпар Граматика Српски језик и књижевност за 5.разред основне школе,

 Klett, 2019

Српски језик и књижевност Зона Мркаљ,Зорица Несторовић Расковник Читанка за пети разред основне школе, Klett, 2019
Географија Група аутора Географски школски атлас, ЗУНС, 2017
Географија Винко Ковачевић, Сања Топаловић Географија5, Клет, 2018
Грађанско васпитање (изборни) Мирјана Тркуља и др. Грађанско васпитање за 5.разред ОШ- Приручник за наставнике,

 Министарство  просвете  и  спорта-  Република  Србија, 2006

 

ШЕСТИ РАЗРЕД

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ АУТОР-И НАЗИВ УЏБЕНИКА, ИЗДАВАЧ И ГОДИНА ИЗДАЊА
Српски језик и књижевност Весна Ломпар,Зона Мркаљ,Зорица Несторовић Радна свеска уз уџбенички комплет, Klett, 2019
Српски језик и књижевност Весна Ломпар Граматика Српског језика за 6.разред основне школе, Klett, 2019
Српски језик и књижевност Зона Мркаљ,Зорица Несторовић Извор Читанка за 6.разред основне школе, Klett, 2019
Математика Б. Поповић; М. Станић; С. Милојевић; Н. Вуловић Збирка задатака из математике за 6.. разред о.ш., Клет, 2019
Математика Небојша Икодиновић; Слађана Димитриеић Математика за 6. разред о.ш., Клет, 2019
Физика Марина Радојевић Збирка задатака из физике за 6. разред о.ш., Клет, 2019
Физика Марина Радојевић Физика за 6. разред о.ш., Клет, 2019
Биологија Дејан Бошковић Биологија за 6.разред основне школе, BIGZ, 2019
Географија Група аутора Географски школски атлас, ЗУНС, 2017
Географија Тања Парезановић Географија 6, Клет, 2019
Енглески језик (1. страни језик) Ben Goldstein , Ceri Jones , Emma Hyderman ,
Vicki Anderson , Eoin Higgins
Eyes Open 1 , Енглески језик за шести разред основне школе;Уџбеник за шесту годину учења;Eyes Open 1 ,Енглески језик за шести разред основне школе, Радна свеска за шесту годину учења, Klett, 2019
Историја Раде Михаљчић Историја за шести разред, Завод за уџбенике, 2019
Немачки језик (2. страни језик) Djordjo Mota, Elzbijete Krulak Kempisti, Klaudija Bras, Dagmar Glik Maximal 2, Klett, 2019
Музичка култура Александра Паладин, Драгана Михајловић Бокан Музичка култура 6, Уџбеник за шести разред основне школе, Логос, Београд, 2019
Грађанско васпитање (изборни) Новак Гајић Пројекат грађанин – за 6.разред ОШ.- Приручник за наставнике, Министарство просвете и спорта- Република Србија, 2004

 

СЕДМИ РАЗРЕД

Биологија Мр.Наталија Букуров,Др.Калина Пауновић Биологија за 7.разред основне школе, BIGZ, 2019
Грађанско васпитање (изборни) Смиљана Грујић и др. Приручник за наставнике- Грађанско васпитање за 7.разред ОШ., Министарство просвете и спорта- Република Србија, 2008
Географија Винко Ковачевић, Сања Топаловић Географија 7, Клет, 2017
Географија Група аутора Географски школски атлас, ЗУНС, 2017
Географија Винко Ковачевић, Сања Топаловић Географија 7- радна свеска, Клет, 2017
Енглески језик (1. страни језик) Diana Goody , Noel Goody , Miles Craven , Meredith Levy Messages 3 , Енглески језик за 7.разред основне школе, Уџбеник; Messages 3 , Енглески језик за 7.разред основне школе , Радна свеска, Klett, 2018
Историја Драгомир Бонџић,Коста Николић Историја за седми разред, Завод за уџбенике, 2014
Математика Раде Козар
Јованка Гаћеша
Невенка Угринов
Адам Самарџић
Домаћи задаци из математике за ученике 7.разреда основне школе, Школска књига, 2016
Математика Сања Милојевић
Ненад Вуловић
Математика 7- Збирка задатака са решењима, Klett, 2015
Математика Небојша Икодиновић
Слађана Димитријевић
Математика 7- Уџбеник за седми разред основне школе, Klett, 2010
Немачки језик (2. страни језик) Djordjo Mota, Vesna Nikolovski Magnet 3, Klett, 2016
Физика М. Крнета; К. Стевановић; Р. Тошовић Збирка задатака из физике за 7. разред о.ш., Бигз, 2019
Физика Марија Крнета;Катарина стевановић; Физика за 7. разред о.ш., Бигз, 2019
Хемија Драгана Анђелковић, Татјана Недељковић Уџбеник хемије за седми разред основне школе, Нови Логос, 2009
Српски језик и књижевност Наташа Станковић Шошо Читанка “ Ризница речи“, Клет, 2018
Српски језик и књижевност Наташа Станковић Шошо ; Весна Ломпар Радна свеска, Клет, 2018
Српски језик и књижевност Весна Ломпар Граматика, Клет, 2018

 

ОСМИ РАЗРЕД

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ АУТОР-И НАЗИВ УЏБЕНИКА, ИЗДАВАЧ И ГОДИНА ИЗДАЊА
Биологија Даница Тусић Биологија за 8.разред основне школе, BIGZ, 2009
Географија Винко Ковачевић, Сања Топаловић Географија 8, Клет, 2017
Географија Сања Топаловић Географија 8- радна свеска, Клет, 2017
Географија Група аутора Географски школски атлас, ЗУНС, 2017
Енглески језик (1. страни језик) Diana Goody , Noel Goody , Meredith Levy Messages 4 , Енглески језик за 8.разред основне школе, Уџбеник; Messages 4 , Енглески језик за 8.разред основне школе , Радна свеска, Klett, 2017
Историја Ђорђе Ђурић и Момчило Павловић Историја за осми разред, Завод за уџбенике, 2010
Немачки језик (2. страни језик) Grupa autora Magnet 4, Klett, 2015
Физика Б. Цветковић; М. Распоповић; Ј.Шетрајчић Збирка задатака из физике за 8. разред о.ш., Завод за уџбенике-Београд, 2019
Физика Дарко Капор; Јован Шетрајчић Физика за 8. разред о.ш., Завод за уџбенике-Београд, 2019
Српски језик Весна Ломпар Граматика, Клет, 2018
Српски језик Златко Грушановић ; Зорица Несторовић Читанка “ Речи мудрости“, Клет, 2018
Српски језик Златко Грушановић, Зорица Несторовић, Весна Ломпар Радна свеска, Клет, 2018
Математика Раде Козар
Јованка Гаћеша
Невенка Угринов
Адам Самарџић
Домаћи задаци из математике за ученике 8.разреда основне школе, Школска књига, 2016
Математика Небојша Икодиновић
Слађана Димитријевић
Математика 8- Уџбеник за осми разред основне школе, Klett, 2010
Математика Бранислав Поповић
Сања Милојевић
Ненад Вуловић
Математика 8- Збирка задатака са решењима, Klett, 2010
Хемија др. Љуба Мандић, др. Јасминка Королија, Дејан Даниловић Хемија за 8. разред основне школе, Завод за уџбенике – Београд, 2010
Грађанско васпитање (изборни) др. Нада Кораћ и др. Приручник за наставнике- Грађанско васпитање за 8.разред ОШ., Министарство просвете- Република Србија, 2011