U tabeli i na datom linku su navedeni svi udžbenici koji se koriste u našoj školi za školsku  2019/20. godinu.

UDžBENICI

PRVI RAZRED

NASTAVNI PREDMET AUTOR-I NAZIV UDžBENIKA, IZDAVAČ I GODINA IZDANjA
Srpski jezik S. Marinković; S. Marković Čitanka; Kreativni centar;  2018.
Srpski jezik S. Marinković Bukvar; Kreativni centar;  2018.
Muzička kultura Vladica Ilić Muzička kultura1; udžbenik; Kreativni centar;  2018.
Likovna kultura Mirjana Živković Likovna kultura1; udžbenik; Kreativni centar;  2018.
Matematika Jasmina Milnković; Nenad Matić Matematika1; radna sveska; Kreativni centar;  2018.
Matematika Jasmina Milnković Matematika1; udžbenik; Kreativni centar;  2018.
Svet oko nas S. Marinković; S. Marković; V. Rikalo Svet oko nas 1; udžbenik; Kreativni centar; 018.
Svet oko nas S. Marinković; S. Marković; V. Rikalo Svet oko nas 1; Kreativni centar; 018.
Engleski jezik (1. strani jezik) Jenny Dooley Smiles 1,Engleski jezik za drugi razred osnovne škole(udžbenik iz dva dela), Freska, 2019
Verska nastava – katolički vjeronauk (izborni) A. Kolipović Pustite k meni malene; udžbenik katoličkog vjertonauka za prvi razred OŠ; ZZUINS, Beograd; 2001.

 

DRUGI RAZRED

NASTAVNI PREDMET AUTOR-I NAZIV UDžBENIKA, IZDAVAČ I GODINA IZDANjA
Srpski jezik Jelena Srdić i Nataša Stanković Šošo Radna sveska uz udžbenički komplet srpskog jezika za drugi razred, Novi logos, 2019
Srpski jezik Duška Milić i Tatjana Mitić Latinica, udžbenik za drugi razred osnovne škole, Novi logos, 2019
Srpski jezik Jelena Srdić Dar reči-Gramatika za srpski jezik za drugi razred osnovne škole, Novi logos, 2019
Srpski jezik Nataša Stanković Šošo i Maja Kostić Uz reči rastemo-Čitanka za drugi razred osnovne škole, Novi logos, 2019
Matematika Iva Ivančević Ilić i Senka Tahirović Matematika Nastavni listovi, Novi logos, 2019
Matematika Iva Ivančević Ilić i Senka Tahirović Matematika 2 odžbenik za drugi razred osnovne škole(četiri dela), Novi logos, 2019
Svet oko nas Ljilja Stokanović, Gordana Lukić i Gordana Subakov Simić Svet oko nas, Radna sveska, Novi logos, 2019
Svet oko nas Ljilja Stokanović, Gordana Lukić i Gordana Subakov Simić Svet oko nas 2 udžbenik za drugi razred osnovne škole, Novi logos, 2019
Muzička kultura Dragana Mihajlović Bokan i Marina Injac Mutička kultura 2, udžbenika za drugi razred osnovne škole, Novi logos, 2019
Engleski jezik (1. strani jezik) Jenny Dooley Smiles 2,Engleski jezik za drugi razred osnovne škole(udžbenik iz dva dela), Freska, 2019
Verska nastava – katolički vjeronauk (izborni) A. Kopilović ISUSOVI PRIJATELjI, udžbenik katoličkog vjeronauka za drugi razred OŠ, ZZUINS, Beograd, 2005

 

TREĆI RAZRED

NASTAVNI PREDMET AUTOR-I NAZIV UDžBENIKA, IZDAVAČ I GODINA IZDANjA
Srpski jezik Simeon Marinković Radni list-radna sveska, Kreativni centar, 2019
Srpski jezik Simeon Marinković
Slavica Marinković
Čitanka-3, Kreativni centar, 2019
Matematika Aleksandra Stefanović; Simeon Marinković Matematika 3-Radna sveska (1. i 2. deo), Kreativni centar, 2019
Matematika Aleksandra Stefanović; Simeon Marinković Matematika 3-Udžbenik, Kreativni centar, 2019
Engleski jezik (1. strani jezik) Ginter Gerngros, Herbert Puhta, Danijela Atanacković Playway to English 3, udžbenik i radna sveska; Klett, 2018
Priroda i društvo Simeon Marinković
Slavica Marinković
Priroda i društvo 3-udžbenik, Kreativni centar, 2019
Priroda i društvo Simeon Marinković
Slavica Marinković
Priroda i društvo 3-radna sveska, Kreativni centar, 2019
Muzička kultura Vladica Ilić Muzička kultura 3, Kreativni centar, 2019
Verska nastava – katolički vjeronauk (izborni) A. Kopilović Put života; udžbenik katoličkog vjeronauka za 3. razred OŠ, ZZU, Beograd, 2008
Likovna kultura Mirjana Živković Udžbenik i radna sveska; Kreativni centar, 2019.

 

ČETVRTI RAZRED

NASTAVNI PREDMET AUTOR-I NAZIV UDžBENIKA, IZDAVAČ I GODINA IZDANjA
Srpski jezik Simeon Marinković
Slavica Marinković
Zabavna gramatika4-radna sveska, Kreativni centar, 2019
Srpski jezik Simeon Marinković
Slavica Marinković
Čitanka4, Kreativni centar, 2019
Matematika Mirko Dejić
Jasmina Milinković
Olivera
Matematika 4-Radna sveska, Kreativni centar, 2019
Matematika Mirko Dejić
Jasmina Milinković
Olivera Đokić
Matematika 4-Udžbenik, Kreativni centar, 2019
Engleski jezik (1. strani jezik) Ginter Gerngros, Herbert Puhta, Danijela Atanacković Playway to English 4, udžbenik i radna sveska; Klett, 2016.
Priroda i društvo Ivana Vasiljević
Vesna Radovanović-Penevski
Aleksandra Blažić
Priroda i društvo 4-Udžbenik, Kreativni centar, 2019
Muzička kultura Vladica Ilić Muzička kultura 4, Kreativni centar, 2019
Verska nastava – katolički vjeronauk (izborni) A. Kopilović, I. Kezić i I. Dobai PUT CRKVE, udžbenik katoličkog vjeronauka za četvrti razred OŠ, ZZU, Beograd, 2008

 

PETI RAZRED

NASTAVNI PREDMET AUTOR-I NAZIV UDžBENIKA, IZDAVAČ I GODINA IZDANjA
Biologija Dejan Bošković Biologija za 5.razred osnovne škole, BIGZ, 2017
Engleski jezik (1. strani jezik) Ben Goldstein , Ceri Jones, David McKeegan
Vicki Anderson , Eoin Higgins
Eyes Open 1 , Engleski jezik za peti razred osnovne škole;

Udžbenik za petu godinu učenja;Eyes Open 1 ,

Radna sveska za petu godinu učenja, Klett, 2018

Istorija Aleksandra Smirnov Brkić Istorija za peti razred, Zavod za udžbenike, 2018
Matematika Mirjana Stojsavljević- Radovanović
Ljiljana Vuković
Jagoda Rančić
Matematika- Zbirka zadataka za peti razred osnovne škole,

Kreativni centar, 2018

Matematika Mirjana Stojsavljević- Radovanović
Ljiljana Vuković
Jagoda Rančić
Matematika- Udžbenik za peti razred osnovne škole,

Kreativni centar, 2018

Muzička kultura Aleksandra Paladin, Dragana Mihajlović Bokan Muzička kultura 5, Udžbenik za peti razred osnovne škole,

 Logos, Beograd, 2018

Nemački jezik (2. strani jezik) Grupa autora Maximal, Klett, 2018
Srpski jezik i književnost Vesna Lompar,Zorica Nestorović Radna sveska uz udžbenički komplet, Klett, 2019
Srpski jezik i književnost Vesna Lompar Gramatika Srpski jezik i književnost za 5.razred osnovne škole,

 Klett, 2019

Srpski jezik i književnost Zona Mrkalj,Zorica Nestorović Raskovnik Čitanka za peti razred osnovne škole, Klett, 2019
Geografija Grupa autora Geografski školski atlas, ZUNS, 2017
Geografija Vinko Kovačević, Sanja Topalović Geografija5, Klet, 2018
Građansko vaspitanje (izborni) Mirjana Trkulja i dr. Građansko vaspitanje za 5.razred OŠ- Priručnik za nastavnike,

 Ministarstvo  prosvete  i  sporta-  Republika  Srbija, 2006

 

ŠESTI RAZRED

NASTAVNI PREDMET AUTOR-I NAZIV UDžBENIKA, IZDAVAČ I GODINA IZDANjA
Srpski jezik i književnost Vesna Lompar,Zona Mrkalj,Zorica Nestorović Radna sveska uz udžbenički komplet, Klett, 2019
Srpski jezik i književnost Vesna Lompar Gramatika Srpskog jezika za 6.razred osnovne škole, Klett, 2019
Srpski jezik i književnost Zona Mrkalj,Zorica Nestorović Izvor Čitanka za 6.razred osnovne škole, Klett, 2019
Matematika B. Popović; M. Stanić; S. Milojević; N. Vulović Zbirka zadataka iz matematike za 6.. razred o.š., Klet, 2019
Matematika Nebojša Ikodinović; Slađana Dimitrieić Matematika za 6. razred o.š., Klet, 2019
Fizika Marina Radojević Zbirka zadataka iz fizike za 6. razred o.š., Klet, 2019
Fizika Marina Radojević Fizika za 6. razred o.š., Klet, 2019
Biologija Dejan Bošković Biologija za 6.razred osnovne škole, BIGZ, 2019
Geografija Grupa autora Geografski školski atlas, ZUNS, 2017
Geografija Tanja Parezanović Geografija 6, Klet, 2019
Engleski jezik (1. strani jezik) Ben Goldstein , Ceri Jones , Emma Hyderman ,
Vicki Anderson , Eoin Higgins
Eyes Open 1 , Engleski jezik za šesti razred osnovne škole;Udžbenik za šestu godinu učenja;Eyes Open 1 ,Engleski jezik za šesti razred osnovne škole, Radna sveska za šestu godinu učenja, Klett, 2019
Istorija Rade Mihaljčić Istorija za šesti razred, Zavod za udžbenike, 2019
Nemački jezik (2. strani jezik) Djordjo Mota, Elzbijete Krulak Kempisti, Klaudija Bras, Dagmar Glik Maximal 2, Klett, 2019
Muzička kultura Aleksandra Paladin, Dragana Mihajlović Bokan Muzička kultura 6, Udžbenik za šesti razred osnovne škole, Logos, Beograd, 2019
Građansko vaspitanje (izborni) Novak Gajić Projekat građanin – za 6.razred OŠ.- Priručnik za nastavnike, Ministarstvo prosvete i sporta- Republika Srbija, 2004

 

SEDMI RAZRED

Biologija Mr.Natalija Bukurov,Dr.Kalina Paunović Biologija za 7.razred osnovne škole, BIGZ, 2019
Građansko vaspitanje (izborni) Smiljana Grujić i dr. Priručnik za nastavnike- Građansko vaspitanje za 7.razred OŠ., Ministarstvo prosvete i sporta- Republika Srbija, 2008
Geografija Vinko Kovačević, Sanja Topalović Geografija 7, Klet, 2017
Geografija Grupa autora Geografski školski atlas, ZUNS, 2017
Geografija Vinko Kovačević, Sanja Topalović Geografija 7- radna sveska, Klet, 2017
Engleski jezik (1. strani jezik) Diana Goody , Noel Goody , Miles Craven , Meredith Levy Messages 3 , Engleski jezik za 7.razred osnovne škole, Udžbenik; Messages 3 , Engleski jezik za 7.razred osnovne škole , Radna sveska, Klett, 2018
Istorija Dragomir Bondžić,Kosta Nikolić Istorija za sedmi razred, Zavod za udžbenike, 2014
Matematika Rade Kozar
Jovanka Gaćeša
Nevenka Ugrinov
Adam Samardžić
Domaći zadaci iz matematike za učenike 7.razreda osnovne škole, Školska knjiga, 2016
Matematika Sanja Milojević
Nenad Vulović
Matematika 7- Zbirka zadataka sa rešenjima, Klett, 2015
Matematika Nebojša Ikodinović
Slađana Dimitrijević
Matematika 7- Udžbenik za sedmi razred osnovne škole, Klett, 2010
Nemački jezik (2. strani jezik) Djordjo Mota, Vesna Nikolovski Magnet 3, Klett, 2016
Fizika M. Krneta; K. Stevanović; R. Tošović Zbirka zadataka iz fizike za 7. razred o.š., Bigz, 2019
Fizika Marija Krneta;Katarina stevanović; Fizika za 7. razred o.š., Bigz, 2019
Hemija Dragana Anđelković, Tatjana Nedeljković Udžbenik hemije za sedmi razred osnovne škole, Novi Logos, 2009
Srpski jezik i književnost Nataša Stanković Šošo Čitanka “ Riznica reči“, Klet, 2018
Srpski jezik i književnost Nataša Stanković Šošo ; Vesna Lompar Radna sveska, Klet, 2018
Srpski jezik i književnost Vesna Lompar Gramatika, Klet, 2018

 

OSMI RAZRED

NASTAVNI PREDMET AUTOR-I NAZIV UDžBENIKA, IZDAVAČ I GODINA IZDANjA
Biologija Danica Tusić Biologija za 8.razred osnovne škole, BIGZ, 2009
Geografija Vinko Kovačević, Sanja Topalović Geografija 8, Klet, 2017
Geografija Sanja Topalović Geografija 8- radna sveska, Klet, 2017
Geografija Grupa autora Geografski školski atlas, ZUNS, 2017
Engleski jezik (1. strani jezik) Diana Goody , Noel Goody , Meredith Levy Messages 4 , Engleski jezik za 8.razred osnovne škole, Udžbenik; Messages 4 , Engleski jezik za 8.razred osnovne škole , Radna sveska, Klett, 2017
Istorija Đorđe Đurić i Momčilo Pavlović Istorija za osmi razred, Zavod za udžbenike, 2010
Nemački jezik (2. strani jezik) Grupa autora Magnet 4, Klett, 2015
Fizika B. Cvetković; M. Raspopović; J.Šetrajčić Zbirka zadataka iz fizike za 8. razred o.š., Zavod za udžbenike-Beograd, 2019
Fizika Darko Kapor; Jovan Šetrajčić Fizika za 8. razred o.š., Zavod za udžbenike-Beograd, 2019
Srpski jezik Vesna Lompar Gramatika, Klet, 2018
Srpski jezik Zlatko Grušanović ; Zorica Nestorović Čitanka “ Reči mudrosti“, Klet, 2018
Srpski jezik Zlatko Grušanović, Zorica Nestorović, Vesna Lompar Radna sveska, Klet, 2018
Matematika Rade Kozar
Jovanka Gaćeša
Nevenka Ugrinov
Adam Samardžić
Domaći zadaci iz matematike za učenike 8.razreda osnovne škole, Školska knjiga, 2016
Matematika Nebojša Ikodinović
Slađana Dimitrijević
Matematika 8- Udžbenik za osmi razred osnovne škole, Klett, 2010
Matematika Branislav Popović
Sanja Milojević
Nenad Vulović
Matematika 8- Zbirka zadataka sa rešenjima, Klett, 2010
Hemija dr. Ljuba Mandić, dr. Jasminka Korolija, Dejan Danilović Hemija za 8. razred osnovne škole, Zavod za udžbenike – Beograd, 2010
Građansko vaspitanje (izborni) dr. Nada Korać i dr. Priručnik za nastavnike- Građansko vaspitanje za 8.razred OŠ., Ministarstvo prosvete- Republika Srbija, 2011