Učenice osmih razreda: Radaković Zorana, Radaković, Gorana, Nađ Tatjana, Šećerov Elena, Lovrić Anita i Valečić Marija su u petak 24.marta održale prezentaciju u sedmim razredima u vezi zdravog načina života. Težište su stavile na nezdrave-loše navike kod dece  kao i posledice takvog načina života. Sve što su prezentovale zalepile su na pano koji će biti postavljen u holu škole. Na taj način biće dostupno i učenicima nižih razreda da se informišu, a učenici viših da se podsete na značaj zdravog života.

Podeljene u dve grupe učenice su u toku naredne nedelje održale isto predavanje u petim, šestim i osmim razredima. Nakon predavanja deljene su ankete u kojima se proverava šta je novo naučeno i šta će učenici od sada primenjivati.

        

autor: Rada Cvijić

Uvođenje akcija zdravog načina života