Baza uspešnih primera vannastavnih aktivnosti nastala je na osnovu izabranih radova koje su škole i domovi učenika iz cele Srbije predali na Konkurs Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, a koji je bio otvoren od oktobra 2017. do kraja januara 2018. godine. Konkurs nije bio takmičarski, ali stimulacija za učesnike je bila mogućnost da njihovi radovi budu uvršeći u Bazu dostupnu na sajtu ZUOV-a čime se dodatno afirmiše rad njihovih ustanova.

S ponosm vas obaveštavamo da se naše dramsko stavralaštvo, zahvaljujući radu učiteljica Svetlane Đurić i Irene Velemir našlo u ovoj bazi.


https://zuov.gov.rs/vannastavne-aktivnosti/

USPEH DRAMSKOG STVARALAŠTVA