Ekološku sekciju naše škole vodi nastavnica biologije Rada Cvijić. U više navrata tokom godine, ponekad u saradnji s  Učeničkim parlamenotm, organizuju se akcije uređenja i čišćenja školskog dvorišta. Jedna takva akcija je sprovedena i danas, učenici su očistili prilaze školi.

AKTIVNOSTI EKOLOŠKE SEKCIJE