Učenici osmih razreda će probni završni test raditi u dva dana. Ukupno će raditi tri testa:
• 7. aprila 2017. godine u 12:00 ‒ test iz matematike i popunjavanje anonimnog upitnika
• 8. aprila 2017. godine u 9:00 – test iz srpskog, odnosno maternjeg jezika
  i u 11:30 kombinovani test , sa pauzom od pola sata između dva dvosatna termina.
 
Za više informacija o upisu u srednju školu posetite roditeljsku stranu.
Obaveštenje o probnom završnom ispitu