KALENDAR   TAKMIČENjA I SMOTRI UČENIKA OSNOVNIH ŠKOLA ZA ŠKOLSKU 2016/2017. GODINU

 Na osnovu Stručnog uputstva o organizovanju takmičenja i smotri učenika osnovne i srednje škole (u daljem tekstu Stručno uputstvo), Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja donosi Kalendar takmičenja i smotri osnovnih škola za školsku 2016/2017. godinu. 

Link za tabelarni prikaz:

http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/4342016.0124.16-OŠ.pdf 

  Organizatori pojedinih takmičenja i smotri dužni su da svoja posebna dokumenta koja se odnose na organizaciju i sprovođenje takmičenja i smotri usklade sa navedenim uputstvom. Prilikom usklađivanja dokumenata, neophodno je precizirati sledeće pojedinosti: – na takmičenju/smotri mogu učestvovati svi redovni učenici osnovnih škola; – izbor učenika za opštinsko takmičenje vrši se isključivo na osnovu postignutih rezultata učenika na školskom takmičenju/smotri; – za svaki naredni nivo takmičenja/smotre određuju se učenici na osnovu postignutih rezultata i rang-liste sa prethodnog nivoa takmičenja/smotre, a u skladu s propozicijama; – rangiranje učenika za određeni nivo takmičenja/smotre vrši se isključivo na osnovu postignutog broja bodova, u skladu sa Stručnim uputstvom i pravilnikom određene vrste takmičenja/smotre; – ukoliko više učenika postigne isti broj bodova, svi učenici zauzimaju isto mesto i svi imaju isti rang; – na naredni nivo takmičenja/smotre plasiraju se učenici na osnovu postignutih rezultata i rang-liste sa prethodnog nivoa takmičenja/smotre, a u skladu s propozicijama. Organizatori takmičenja i smotri dužni su da blagovremeno preciziraju i druge elemente bitne za sprovođenje takmičenja/smotre, a koji proističu iz Stručnog uputstva – izbor domaćina takmičenja/smotre, preciziranje njegovih obaveza, sistem nagrađivanja učenika i nastavnika, mentorski rad (ukoliko je neophodan ili predviđen), potpisivanje diploma, regulisanje finansijskih pitanja, stručna pomoć učesnicima takmičenja i smotri i dr.
TAKMIČENjA UČENIKA OSNOVNIH ŠKOLA ZA ŠKOLSKU 2016/2017.
 
I. OD ŠKOLSKOG DO REPUBLIČKOG NIVOA
 
PREDMET TAKMIČENjA ORGANIZATOR NAZIV TAKMIČENjA
NIVOI TAKMIČENjA
KALENDAR ODRŽAVANjA (DATUM, MESTO I DR.)
SRPSKI JEZIK
Društvo za srpski jezik i književnost Srbije
Takmičenje iz srpskog jezika i jezičke kulture
školski do kraja februara 2017. opštinski 18.3.2017. u 10.00 časova okružni 9.4.2017. u 10.00 časova 
republički
27.5.2017. u 10.00 časova  ‒ Tršić
Književna olimpijada
školski do kraja februara 2017. opštinski 4.3.2017. u 10.00 časova  okružni  1.4.2017. u 10.00 časova 
republički
13.5.2017. u 10.00 časova ‒ „Karlovačka gimnazija”, Sremski Karlovci
SRPSKI JEZIK KAO NEMATERNjI
Filozofski fakultet Novi Sad ‒ Katedra za srpski kao nematernji jezik
Takmičenje u znanju srpskog jezika kao nematernjeg za učenike 7. i 8. razreda
školski do kraja februara 2017. okružni 24.3.2017. 
republički
28.4.2017.
BUGARSKI JEZIK
Udruženje „Matica Bugara u Srbiji”
Takmičenje u znanju bugarskog jezika i jezičke kulture
školski do kraja februara 2017. okružni 9.4.2017. republički 27.5.2017.
MAĐARSKI JEZIK
Filozofski fakultet Novi Sad, ‒ Odsek za hungarologiju
Republičko takmičenje iz mađarskog jezika i jezičke kulture
školski do kraja februara 2017. opštinski 18.3.2017. okružni 9.4.2017. republički 27.5.2017.
 2
PREDMET TAKMIČENjA ORGANIZATOR NAZIV TAKMIČENjA
NIVOI TAKMIČENjA
KALENDAR ODRŽAVANjA (DATUM, MESTO I DR.)
RUMUNSKI JEZIK
Filozofski fakultet Novi Sad, Odsek za rumunistiku
Takmičenje iz rumunskog jezika i jezičke kulture 
međuokružni 9.4.2017.
republički 27.5.2017.
RUSINSKI JEZIK
Društvo za rusinski jezik, književnost i kulturu 
Republičko takmičenje iz rusinskog jezika i jezičke kulture
školski do kraja marta 2017.
međuokružni
9.4.2017. ‒  OŠ „Petro Kuzmjak”, Ruski Krstur
republički
27.5.2017. ‒  OŠ „Petro Kuzmjak”, Ruski Krstur
SLOVAČKI JEZIK
Nacionalni savet slovačke nacionalne manjineSlovakističko vojvođansko društvo
Takmičenje u znanju slovačkog jezika i jezičke kulture
školski do kraja marta 2017. okružni 9.4.2017.
republički 27.5.2017.
HRVATSKI JEZIK
Nacionalni savet hrvatske nacionalne manjine
Takmičenje u znanju hrvatskog jezika i jezičke kulture
školski do kraja februara 2017. opštinski 18.3.2017
republički 27.5.2017. 
BOSANSKI JEZIK
Nacionalni savet bosanske nacionalne manjine Takmičenje iz bosanskog jezika
školski do kraja februara 2017.
okružni 9.4.2017.
republički 27.5.2017.
STRANI JEZIK
Društvo za strane jezike i književnosti
Takmičenje u znanju stranih jezika:a) engleski b)  ruski v) nemački g) francuski d) italijanski đ) španski 
opštinski 25.2.2017. u 14.00 časova okružni 25.3.2017. u 14.00 časova
republički 30.4.2017. u 10.00 časova
 3
PREDMET TAKMIČENjA ORGANIZATOR NAZIV TAKMIČENjA
NIVOI TAKMIČENjA
KALENDAR ODRŽAVANjA (DATUM, MESTO I DR.)
ISTORIJA
Društvo istoričara Srbije „Stojan Novaković”, Beograd
Takmičenje u poznavanju opšte i nacionalne istorije
opštinski 5.3.2017. u 10.00 časova okružni 23.4.2017. u 13.00 časova  republički 14.5.2017. u 10.00 časova
GEOGRAFIJA
Srpsko geografsko društvo Takmičenje u poznavanju opšte i nacionalne geografije
opštinski 12.3.2017. okružni 26.3.2017. u 10.00 časova
republički 7.5.2017. u 10.00 časova
MATEMATIKA
Društvo matematičara Srbije Takmičenje učenika osnovnih škola iz matematike
školski  19.1.2017. opštinski 25.2.2017. u 10.00 časova okružni 25.3.2017. u 10.00 časova republički 29.4.2017.
Srpska matematička olimpijada
republički 20.5.2017.
Matematičko društvo „Arhimedes”
„Matematički turnir”Matematička olimpijada osnovnih škola Republike Srbije 
republički 13.5.2017. u 14.00 časova, Beograd
„Misliša”
osnovni nivo  9.3.2017.  republičko finale 23.4.2017. u 10.00 časova, Beograd
Dopisna matematička olimpijada
1. nivo: kvalifikacioni
do 21.9.2016. (dopisno)
 4
PREDMET TAKMIČENjA ORGANIZATOR NAZIV TAKMIČENjA
NIVOI TAKMIČENjA
KALENDAR ODRŽAVANjA (DATUM, MESTO I DR.) 2. nivo: osnovni do 31.10.2016. (dopisno)
3. nivo: republičko finale 
20.11.2016. ‒ Beograd.
Matematička internet olimpijada
3. Tri nivoa:1.kvali fikacioni (7 zadataka)2. osnovni (5 zadataka)repub ličko finale
prvi nivo-kvalifikacioni (prvo kolo): septembar ‒ oktobar 2016.drugi nivo-osnovni (drugo kolo): oktobar ‒ novembar 2016.
FIZIKA
Društvo fizičara Srbije Fizički fakultet Beograd
Takmičenje učenika osnovnih škola iz fizike
školski do prve polovine februara 2017. opštinski 19.2.2017. okružni 11.3.2017. u 10.00 časova republički 9.4.2017. u 14.00 časova Srpska fizička olimpijada republički  8‒9.5.2017.
HEMIJA
Srpsko hemijsko društvo
Takmičenje iz hemije
školski 25.1.2017. opštinski 26.2.2017. u 10.00 časova okružni 1.4.2017. u 14.00 časova republički 19‒21.5.2017. 
BIOLOGIJA
Srpsko biološko društvo
Takmičenje iz biologije
školski februar 2017. opštinski 5.3.2017. u 14.00 časova okružni 2.4.2017. u 10.00 časova republički 28.5.2017.
 5
PREDMET TAKMIČENjA ORGANIZATOR NAZIV TAKMIČENjA
NIVOI TAKMIČENjA
KALENDAR ODRŽAVANjA (DATUM, MESTO I DR.)
MUZIČKA KULTURA
Udruženje muzičkih i baletskih pedagoga Srbije 24. republičko takmičenje iz solfeđa i teorije muzike
republički
maj 2017. – MŠ „Petar Konjović”, Beograd
22. republičko takmičenje kamerne muzike, gudača i gitare Srbije
republički
april 2017. u 11.00 časova – Beograd
Zajednica muzičkih i baletskih škola Srbije
Republičko takmičenje učenika muzičkih i baletskih škola Srbije
republički
25.3‒9.4.2017. – Beograd i Novi Sad
TEHNIČKO I INFORMATIČKO OBRAZOVANjE
Društvo pedagoga tehničke kulture Srbije, Šabac Takmičenje iz tehničkog i informatičkog obrazovanja
školski 28.2.2017.
opštinski  11.3.2017. u 14.00 časova okružni 26.3.2017. u 13.00 časova republički 7.5.2017. u 14.00 časova
Regionalno društvo za tehničko i informatičko obrazovanje, Zrenjanin
ROBO-INT Invent
opštinski mart‒april 2017. okružni april‒maj 2017. republički maj 2017.
INFORMATIKA I RAČUNARSTVO 
Društvo matematičara Srbije, Beograd
Takmičenje učenika osnovnih škola iz računarstva
opštinski 4.3.2017. u 14.00 časova okružni 2.4.2017. u 14.00 časova republički 22.4.2017. u 10.00 časova
 6
PREDMET TAKMIČENjA ORGANIZATOR NAZIV TAKMIČENjA
NIVOI TAKMIČENjA
KALENDAR ODRŽAVANjA (DATUM, MESTO I DR.)
Srpska informatička olimpijada
republički 21.5.2017.
FIZIČKO VASPITANjE
Savez za školski sport Srbije
stoni tenis
školski do I nedelje oktobra 2016. opštinski do II nedelje oktobra 2016. okružni do III nedelje oktobra 2016. međuokružni nema
republički
9‒11.2016. – u 10.00 časova SC Master, Beograd 
plivanje
školski nema opštinski III nedelja oktobra 2016. okružni II nedelja novembra 2016. međuokružni nema
republički
16.11.2016. – u 10.00 časova SC Park, Kragujevac 
karate
opštinski do IV nedelje oktobra 2016.
okružni u IV nedelji novembra 2016.
međuokružni u IV nedelji februara 2017. republički 7.3.2017. ‒ Pančevo
rukomet
školski u I nedelji aprila 2017. opštinski u II nedelji aprila 2017. okružni u III nedelji aprila2017. međuokružni u V nedelji aprila 2017. republički 8‒10.5.2017. – Karataš/Pančevo
 7
PREDMET TAKMIČENjA ORGANIZATOR NAZIV TAKMIČENjA
NIVOI TAKMIČENjA
KALENDAR ODRŽAVANjA (DATUM, MESTO I DR.)
odbojka
školski do  IV nedelje novembra 2016. opštinski do III nedelje decembra 2016. okružni u III nedelji februara 2017. međuokružni u V nedelji februara 2017. republički 20‒22.3.2017.Karataš,Prijepolje
streljaštvo
školski do I nedelje aprila 2017. opštinski do III nedelje aprila 2017. okružni do IV nedelje aprila 2017. međuokružni nema republički 19.5.2017. – Smederevo
sportska gimnastika
školski do II nedelje marta 2017. opštinski do III nedelje marta 2017. okružni do IV nedelja marta 2017. međuokružni u I nedelji aprila 2017. republički 12‒13.4.2017. – Novi Sad
košarka
školski do III nedelje oktobra 2016. opštinski do I nedelje oktobra 2016. okružni do III nedelje novembra 2016. međuokružni do IV nedelje novembra 2016. republički 7‒9.12.2016. – Karataš
mali fudbal
školski do I nedelje oktobra 2016. opštinski do IV nedelje decembra 2016. okružni do III nedelje marta 2017. međuokružni do IV nedelje marta 2017. republički 15‒17.5.2017. – Karataš/Pirot
 8
PREDMET TAKMIČENjA ORGANIZATOR NAZIV TAKMIČENjA
NIVOI TAKMIČENjA
KALENDAR ODRŽAVANjA (DATUM, MESTO I DR.)
atletika
školski do III nedelje aprila 2017. opštinski do I nedelje maja 2017. okružni u II nedelji maja 2017. međuokružni u III nedelji maja 2017. republički 24.5.2017. – Kruševac
male olimpijske igre(za učenike i učenice od prvog do trećeg razreda osnovne škole)
školski u aprilu 2017. opštinski u III nedelji maja 2017. okružni u IV nedelji maja 2017. međuokružni u I nedelji juna 2017. republički 7.6.2017. – Pirot
džudo    
školski nema opštinski u I nedelji decembra 2016. okružni u IV nedelji februara 2017. međuokružni u I nedelji marta 2017. republički 14.3.2017. – Kikinda
mini atletika (za učenike i učenice od 3. do 6. razreda)
školski promotivno opštinski promotivno okružni promotivno međuokružni promotivno republički 24.5.2017. ‒ Kruševac
tenis
školski nema opštinski u II nedelji marta 2017. okružni u IV nedelji marta 2017. međuokružni u I nedelji aprila 2017. republički 1‒3.6.2017. ‒ Zaječar
 9
PREDMET TAKMIČENjA ORGANIZATOR NAZIV TAKMIČENjA
NIVOI TAKMIČENjA
KALENDAR ODRŽAVANjA (DATUM, MESTO I DR.)
ŠAH
Šahovski savez Srbije
Takmičenje učenika osnovnih škola u šahu 
školski do 31.1.2017. 
opštinski
26.2.2017. u 13.00 časova (pojedinačno i ekipno)
okružni
18.3.2017. u 14.00 časova (pojedinačno)19.3.2017. u 10.00 časova (ekipno)
republički
30.4.2017. u 14.00 časova (pojedinačno i ekipno)
TAKMIČENjE UČENIKA SA SMETNjAMA U RAZVOJU I INVALIDITETOM
Specijalna škola sa domom učenika „Bubanj”, Niš
Republičko takmičenje u znanju i veštinama za  učenike oštećenog sluha sedmog razreda 
republički
prva nedelja juna 2017. 
Nacionalni sportski savez slepih i slabovidih
Republičko prvenstvo u plivanju
republički
prva polovina oktobra 2016. ‒ Sportski centar Banjica, Beograd
Udruženje za sport hendikepiranih učenika Srbije SPORTHUS Takmičenje učenika sa posebnim potrebama 
okružni
mali fudbal:  II–III nedelja oktobra 2016.atletika:  IV–V nedelja septembra 2016.šah: III– IV nedelja decembra 2017.stoni tenis: II–III nedelja marta 2017.košarka: II–III nedelja aprila 2017. republički 8–20.5.2017.
 10
PREDMET TAKMIČENjA ORGANIZATOR NAZIV TAKMIČENjA
NIVOI TAKMIČENjA
KALENDAR ODRŽAVANjA (DATUM, MESTO I DR.)
UČENIČKE ZADRUGE SRBIJE
Savez učeničkih zadruga Srbije
41. republičko takmičenje mladih zadrugara orača učenika osnovnih škola Srbije
republički početak oktobra 2016.
 
 
II.  MEĐUNARODNI NIVO
 
PREDMET TAKMIČENjA
ORGANIZATOR NAZIV TAKMIČENjA
NIVOI TAKMIČENjA
KALENDAR ODRŽAVANjA (DATUM, MESTO I DR.)
STRANI JEZIK
Slavističko društvo Srbije, Gimnazija „Jovan Jovanović Zmaj”, Novi Sad, Naftna industrija Srbije
 Olimpijada iz ruskog jezika za učenike sedmih i osmih razreda osnovnih škola iz Srbije, Republike Srpske i Crne Gore.
međunarodni Prijava učenika za takmičenje od strane nastavnika – mentora: mart ‒ april 2017. Prvi krug Olimpijade u školama (kvalifikacioni): 24.4. 2017. Drugi krug Olimpijade (finalni): 27.5.2017. – u 14.00 časova, zgrada NIS-a i Gimnazija „Jovan Jovanović Zmaj”, Novi Sad.
MATEMATIKA
Društvo matematičara Srbije
Juniorska balkanska matematička olimpijada
međunarodni
jun 2017. ‒ Bugarska
RAČUNARSTVO I INFORMATIKA
Društvo matematičara Srbije
Juniorska balkanska informatička olimpijada
međunarodni kraj jula 2017. ‒ Kipar
 11
PREDMET TAKMIČENjA
ORGANIZATOR NAZIV TAKMIČENjA
NIVOI TAKMIČENjA
KALENDAR ODRŽAVANjA (DATUM, MESTO I DR.)
FIZIKA
Društvo fizičara Srbije Fizički fakultet, Beograd
Međunarodna juniorska naučna olimpijada
međunarodni decembar 2017. ‒ Holandija
MUZIČKA KULTURA
Udruženje muzičkih i baletskih pedagoga Srbije
22. Međunarodno takmičenje mladih muzičara u našoj zemlji „Petar Konjović”
međunarodni
5–12.5.2017.  – Beograd i Novi Sad
6. međunarodno takmičenje udaračkih instrumenata
međunarodni
maj 2017.  ‒  Studentski kulturni centar, Beograd
19. međunarodno takmičenje flautista Srbije „Tahir Kulenović”
međunarodni
24–26.2.2017.  ‒  Muzička škola „Živorad Grbić” Valjevo 
3. međunarodno takmičenje iz solfeđa
međunarodni
april 2017.  –  Osnovna muzička škola „Petar Konjović”, Beograd.
3. međunarodno takmičenje slovenske muzike
međunarodni
1–3.4.2017.  ‒  Beograd MŠ „Vojislav Vučković”;MŠ „Kosta Manojlović” i „Ruski dom”.
Muzička škola „Davorin Jenko”, Beograd
 Takmičenje mladih muzičara u    našoj zemlji „Davorin Jenko”
međunarodni
klavir i klavirska dua:28.1. – 2.2.2017.  –  Muzička škola „Davorin Jenko”, Beograd; duvači i kamerna muzika:2.3. ‒13.3.2017.  ‒  Muzička škola „Davorin Jenko”, Beograd
 12
SMOTRE UČENIKA OSNOVNIH ŠKOLA ZA ŠKOLSKU 2016/2017.
 
OD ŠKOLSKOG DO MEĐUNARODNOG NIVOA
 
PREDMET SMOTRE ORGANIZATOR NAZIV SMOTRE NIVOI SMOTRE
KALENDAR ODRŽAVANjA (DATUM, MESTO I DR.)
SRPSKI JEZIK Društvo za srpski jezik i književnost Srbije 
Literarne sekcije osnovnih škola
školski
Utvrđivanje kvaliteta, dostavljanje dokumentacije do 15.11.2016.
republički
Izbor najuspešnijih sekcija u februaru 2017. godine na Zimskom seminaru u Beogradu.
Lingvističke sekcije osnovnih škola
školski
Utvrđivanje kvaliteta, dostavljanje dokumentacije do 15.11.2016.
republički
Izbor najuspešnijih sekcija u februaru 2017. godine na Zimskom seminaru u Beogradu.
Udruženje „Dani ćirilice” 
Dečji sabor „Dani ćirilice” republički 24‒28.5.2017. ‒ Bavanište
OŠ „Ivan Vušović”, RažanjBibliioteka „Vuk Karadžić”, Aleksinac
Smotra čitalaštva „Čitalići 2017”
školski mart 2017. opštinski mart‒april 2017. republički 20.5.2017.  međunarodni 21.5.2017.
 13
PREDMET SMOTRE ORGANIZATOR NAZIV SMOTRE NIVOI SMOTRE
KALENDAR ODRŽAVANjA (DATUM, MESTO I DR.)
Društvo školskih bibliotekara Srbije
 „Čitalići klikeraši”
školski decembar 2016/januar 2017. opštinski 21.2.2017. okružni 21.3.2017. republički 20.5.2017. 
MATEMATIKA
Društvo matematičara Srbije
Kengur bez granica- međunarodna matematička smotra
međunarodni 16.3.2017. u 10.00 časova (jedinstveno vreme u celoj Evropi)
MUZIČKA KULTURA
Udruženje muzičkih i baletskih pedagoga Srbije
14. finalna smotra muzičkih i baletskih talenata
republički
novembar 2016.  –  „Karlovačka gimnazija ”, Sremski Karlovci  
27. republička smotra horova i 18. republička smotra orkestara osnovnih škola i osnovnih muzičkih škola Srbije  
republički maj 2017. 
Dečji kulturni centar, Beograd
 22. republički festival dečjeg muzičkog stvaralaštva „Deca kompozitori” ‒ FEDEMUS 2017
školski februar ‒ mart 2017.  okružni krajem marta 2017.
republički
april 2017. –   Dečji kulturni centar, Beograd
Zajednica muzičkih i   baletskih škola Srbije
 
Republički festival muzičkih škola Srbije
 
republički 8‒13.5.2017.
 14
PREDMET SMOTRE ORGANIZATOR NAZIV SMOTRE NIVOI SMOTRE
KALENDAR ODRŽAVANjA (DATUM, MESTO I DR.)
LIKOVNA KULTURA
Udruženje likovnih pedagoga Srbije
Smotra učeničkog likovnog stvaralaštva za osnovne škole
republički
Raspisivanje konkursa za učešće na smotri: u toku novembra 2016. ostavljanje radova:do 1 ‒ 30.4.2017. Izbor radova: do 15. maja 2017. Informacije o rezultatima biće dostavljene školama do 30.5.2017.
Centar za likovno vaspitanje dece i omladine Vojvodine, Novi Sad
58. smotra likovnih radova dece Srbije ( tema: „Scena, maska, kostim, lutka”)
školski do kraja aprila 2017.
republički krajem maja 2017.
 62. smotra likovnih radova dece Srbije (tema: „Geometrijski duh”)
školski do kraja oktobra 2016.
republički
sredina decembra 2016.  – Novi Sad
30. smotra autorskog stripa učenika osnovnih škola Republike Srbije
školski do kraja oktobra 2016.
republički
sredina decembra 2016. – Novi Sad
Udruženje vojvođanskih učitelja, Novi Sad
IV dani Nikole Tesle
školski april 2017.
republički maj ‒ jun 2017. – Novi Sad
 15
PREDMET SMOTRE ORGANIZATOR NAZIV SMOTRE NIVOI SMOTRE
KALENDAR ODRŽAVANjA (DATUM, MESTO I DR.)
FIZIČKO VASPITANjE
RTS i Savez atletskih talenata Srbije „Aleksandar Petrović”
Kros RTS-a „Kroz Srbiju”
republički 12.5.2017. 
IZBORNI NASTAVNI PREDMETI, FESTIVALI, SABORI, SMOTRE
Društvo „Sveti Sava”, Beograd
Svetosavski književni i likovni konkurs za učenike osnovnih škola Srbije, Republike Srpske  i dijaspore
međunarodni januar 2017.
Savez učitelja Republike Srbije
Smotra stvaralaštva učitelja u obrazovnovaspitnom procesu
republički 
17‒18.6.2017. ‒ Beograd
Udruženje vojvođanskih učitelja, Novi Sad 23. festival lutkarstva osnovnih škola (FLUOŠ)
školski januar 2017. međuokružni februar ‒ mart 2017.
republički
31.3 ‒ 1.4.2017. – Pozorište mladih, Novi Sad. 
međunarodni
31.3 ‒ 1.4.2017. ‒ Pozorište mladih, Novi Sad. 
Udruženje vojvođanskih učitelja, Novi Sad; Kolo srpskih sestara Eparhije bačke;Odbor za veronauku Eparhije bačke;Centar za likovno vaspitanje dece i omladine Vojvodine
„Svetosavlje i naše doba” (likovni, literarni i kaligrafski radovi učenika osnovnih škola iz Republike Srbije i rasejanja)
školski januar ‒ mart 2017.
republički sa međunarodnim učešćem
-april 2017. – Novi Sad- promocija i izložbe najuspešnijih radova i dodela nagrada:13.5.2017. – Novi Sad
 16
PREDMET SMOTRE ORGANIZATOR NAZIV SMOTRE NIVOI SMOTRE
KALENDAR ODRŽAVANjA (DATUM, MESTO I DR.)
Centar za razvoj i primenu nauke, tehnologije i informatike
FILMić – smotra kratkog đačkog filma
republički
Završna smotra biće realizovana do kraja maja 2017.
Prijatelji dece Srbije, Beograd Najbolja dečja karikatura „Mali Pjer”
opštinski mart 2017. okružni april 2017. republički maj 2017. 
Centar za razvoj kreativnosti „Cezar”
Nacionalna ekološka olimpijada
školski februar 2017. okružni 19.3.2016. u 14.00 časova republički 13 ‒ 14.5.2017. ‒ Bor
Učiteljsko društvo, Leskovac
Smotra scenskog učiteljskog stvaralaštva
okružni
april‒maj 2017.(Prijava učešća na smotri: do  22.4.2017.)
republički 
2‒3.6.2017. ‒ Narodno pozorište, Leskovac
međunarodni
3.6.2017. ‒ Narodno pozorište, Leskovac
KREF (Kreativno edukativni filmovi)
međunarodni 
Dostavljanje prijava:mart 2017. Objavljivanje rezultata:do 10. juna 2017.Svečano proglašenje i projekcija filmova: kraj septembra 2017. ‒ Pašina česma, Leskovac
 17
PREDMET SMOTRE ORGANIZATOR NAZIV SMOTRE NIVOI SMOTRE
KALENDAR ODRŽAVANjA (DATUM, MESTO I DR.)
Osnovna škola „Bora Stanković”, Karavukovo
„Pod istim nebom našeg doma”‒Republička smotra stvaralaštva učenika osnovnih škola 
 
školski krajem februara 2017.
republički april 2017.
Udruženje prosvetnih radnika Mađara Severne Bačke
XVI umetničko takmičenje učenika osnovnih škola (od 2. do 8. razreda) na mađarskom nastavnom jeziku kao vannastavna aktivnost
 
školski do kraja februara 2017.
okružni
maj 2017. – OŠ „Majšanski put”, Subotica
INFORMATIKA I RAČUNARSTVO 
„Informacione tehnologije – Udruženje profesora Srbije” 
„Dabar”‒ smotra iz računarske i informatičke pismenosti     
školski (za učenike od I ‒ IV razreda)
14-18.11.2016.
školski (za učenike od V ‒ VIII razreda)
21-25.11.2016. 
republički(za učenike od V ‒ VIII razreda)
25.2.2017.  ‒ istovremeno u Kruševcu, Beogradu, Nišu i Novom Sadu
UČENIČKE ZADRUGE SRBIJE
Savez učeničkih zadruga Srbije
21. republička smotra učeničkih zadruga Republike Srbije
republički maj 2017.
REGIONALNI CENTRI ZA TALENTE
Sistem regionalnih centara za talente Republike Srbije
Republičko takmičenje po naučnim disciplinama i smotra istraživačkih radova talenata Srbije
okružni 8.5.2017.
republički 5.6.2017. 
 18
PREDMET SMOTRE ORGANIZATOR NAZIV SMOTRE NIVOI SMOTRE
KALENDAR ODRŽAVANjA (DATUM, MESTO I DR.)
Centar za razvoj kreativnosti „Cezar”
Državno prvenstvo istraživačkih radova osnovaca
republički
22.4.2017. u 14.00 časova. OŠ „3. oktobar”, Bor
DRAMSKE SEKCIJE ŠKOLA
Dadov omladinsko pozorište
Smotra dramskih sekcija osnovnih škola Srbije 2017.
prvi nivo februar 2017. drugi nivo jun 2017.
 
 
 MINISTAR    Mladen Šarčević
 
 

Kalendar takmičenja za školsku 2016/17. godinu