Naša škola sa zadovoljstvom priključila inicijativi „Stojim pravo“, koju su pokrenuli portal „Detinjarije“ i Razvojni centar za decu i odrasle „Faktor“.
Inicijativa „Stojim pravo“ predstavlja apel na sve nastavnike da blagovremeno obaveste učenike o potrebnim nastavnim sredstvima za naredni period ili čas, dakle da detaljnije planiraju nastavu i vrše odabir maksimalno nastavna sredstva po predmetu, koje će deca donositi i koristiti na narednom času.

STOJIM PRAVO