Pokrajinski sekretar za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice doneo je Pravilnik o školskom kalendaru za osnovne škole sa sedištem na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine za školsku 2018/2019. godinu.

Nastava u osnovnoj školi ostvaruje se u toku dva polugodišta:
Prvo polugodište počinje u ponedeljak, 3. septembra 2018. godine, a završava se u petak, 21. decembra 2018. godine. U prvom polugodištu ima 80 nastavnih dana.
Drugo polugodište počinje u utorak, 15. januara 2019. godine, i završava se:
u petak, 14. juna 2019. godine, za učenike od prvog do sedmog razreda i ima 100 nastavnih dana;
u petak, 31. maja 2019. godine, za učenike osmog razreda i ima 90 nastavnih dana.
Nastavne i radne subote i izmene u rasporedu časova u nastavnim danima:
U subotu, 17. novembra 2018. godine, nastava se izvodi prema rasporedu časova za ponedeljak.
U subotu, 19. januara 2019. godine, nastava se izvodi prema rasporedu časova za petak.
U subotu, 4. maja 2019. godine, nastava se izvodi prema rasporedu časova za ponedeljak.
Raspusti u toku školske godine:
Zimski raspust počinje u ponedeljak, 24. decembra 2018. godine, a završava se u ponedeljak, 14. januara 2019. godine.
Prolećni raspust počinje u petak, 19. marta 2019. godine, a završava se u četvrtak, 2. maja 2019. godine.
Letnji raspust za učenike od prvog do sedmog razreda počinje u ponedeljak, 17. juna 2019, a završava se u petak, 31. avgusta 2019. godine.
Letnji raspust za učenike osmog razreda počinje po završetku završnog ispita, a završava se u petak, 31. avgusta 2019. godine.

Pravilnik o školskom kalendaru za osnovne škole za APV  za 2018/19.

ŠKOLSKI KALENDAR ZA ŠKOLSKU 2018/19. GODINU